Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
  • Samfunnsansvarlige anskaffelser, lønns- og arbeidsvilkår

Samfunnsansvarlige anskaffelser, lønns- og arbeidsvilkår

For å sikre arbeidstagerne riktige lønns- og arbeidsvilkår og for å hindre konkurransevridning stilles det en rekke krav: Alle som bestiller arbeid innenfor virkeområdet til en allmenngjort tariffavtale må informere sine leverandører om at avtalen skal følges. Bestilleren skal også passe på at dette oppfylles – den såkalte «påseplikten». 

I tillegg skal offentlige virksomheter stille krav om at landsomfattende tariffavtaler følges på områder som ikke er omfattet av allmenngjorte avtaler. Gjennom sine anskaffelser er alle offentlige virksomheter også pålagt å redusere skadelig miljøpåvirkning, fremme klimavennlige løsninger og å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

Det kan være krevende for både private og offentlige bestillere å praktisere disse reglene på en god og effektiv måte.

BDO er et ledende konsulentmiljø i Norge innen disse områdene, og har blant annet to rammeavtaler med Oslo kommune, for henholdsvis kontroll av lønns- og arbeidsvilkår og kontroll av sosial- og miljøkrav i vareleveranser. Mer enn 100 andre offentlige virksomheter har sluttet seg til hver av disse avtalene. Også NHO Service, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Energi Norge benytter vår erfaring i utviklingen av krav til sine medlemmer.

Vi bistår blant annet med:

  • Kvalitetssikring og utforming av krav i kontrakter
  • Kontroll av lønns- og arbeidsforhold
  • Kontroll av sosial- og miljøkrav i vareleveranser
  • Etablering, evaluering og forbedring av systemer og rutiner
  • Opplæring og trening av ansatte og ledere
  • Leverandørutvikling