• Effektivisering av regnskaps- og rapporteringsprosesser

Effektivisering av regnskaps- og rapporteringsprosesser

Ved å effektivisere de interne rutinene knyttet til regnskap i din bedrift, går det raskere å produsere selve regnskapet. Kvaliteten på regnskapet blir også høyere.

Mange bedrifter bruker betydelige manuelle ressurser på å hente og ut sammenstille regnskapsdata, samt styre- og ledelsesinformasjon, for å kunne ta beslutninger. Vi har utviklet et verktøy, BDO Reporter, som forenkler denne prosessen.

BDO Reporter henter automatisk ut nødvendige regnskapsdata og annen informasjon fra ulike kilder, og sammenstiller disse for beslutningstakere. Dette gir et godt grunnlag for å ta riktige beslutninger raskere.

I tillegg til at vi benytter dette verktøyet, kan vi bistå med å effektivisere andre rutiner knyttet til regnskap og rapportering i din bedrift. Ved å gjennomgå de interne rutinene sikrer vi god kontroll på verdier og bilagsflyt. Vi har også et eget scanningsenter, for effektiv håndtering av inngående faktura.