• Operasjonell HR-støtte

OPERASJONELL HR-STØTTE: Vi hjelper deg å ivareta de ansatte

Dagens arbeidsliv preges av hyppig omstilling og høy endringstakt. For å ivareta ansattes behov for forutsigbarhet, er HR-funksjonen viktigere enn noen gang. Våre erfarne HR-konsulenter bistår gjerne med å styrke HR-tjenestene i din bedrift.

Vi tilbyr HR-tjenester tilpasset din bedrift. For bedrifter med høy grad av HR-kompetanse, kan vi være en sparringspartner. For bedrifter med mindre grad av HR-kompetanse, kan vi ivareta hele HR-funksjonen. Dersom du har behov for ekstra HR-støtte, for eksempel i forbindelse med rekruttering eller større organisasjonsendringer, tilbyr vi “HR for Hire”. Dette betyr at en av våre HR-konsulenter blir tilknyttet din bedrift, over en kortere eller lengre periode.

For våre Flex HRM-kunder, kan vi også tilby Best Practice-tjenester. Vi gir deg råd om optimalisering av systemer og prosesser, og utformer også brukerveiledninger tilpasset din bedrift. I tillegg bistår vi selvfølgelig med opplæring i eventuelle nye systemer og rutiner.

Ønsker du mer informasjon om hva vi kan tilby din bedrift? Ta kontakt med Torunn Fjermestad.