• Strategisk HR-rådgivning

STRATEGISK HR - Slik gjør vi dine ansatte til bedriftens største konkurransefortrinn

Ved å jobbe mer strategisk med HR kan bedriften din oppnå større konkurransefortrinn i møte med fremtidens arbeidsliv. Vi vet hva du skal gjøre for å tiltrekke, rekruttere og utvikle ansatte på en måte som styrker hele organisasjonen i et langsiktig perspektiv.

Det er en klar sammenheng mellom HR-prosesser og bedrifters produktivitet, lønnsomhet og konkurransekraft. Et strategisk og langsiktig perspektiv på HR kan også føre til forbedrede rekrutteringsprosesser, økt engasjement blant ansatte og redusert turn-over. Ved å bygge en lærende organisasjon vil bedriften ha større evne til å møte skiftende krav i markedet.

Våre HR-konsulenter kan bistå med kartlegging av nåværende arbeidsprosesser og rådgivning rundt hvordan disse kan forbedres. Vi forankrer alle tiltakene våre i målbare parametere. Slik kan du og bedriften for øvrig være trygge på at våre tjenester gir verdi for pengene. Vi bidrar selvsagt også med innføringen av eventuelle nye rutiner og prosesser.

Ønsker du mer informasjon om hva vi kan tilby din bedrift? Ta kontakt med Torunn Fjermestad.