• En svært fleksibel HR-konsulent

En svært fleksibel HR-konsulent

 

Å behandle medarbeiderne fullt ut som bedriftens viktigste ressurs er en sentral og arbeidskrevende oppgave. BDO har omfattende kompetanse på området, og kan bistå i alt fra å fungere som en ekstern personalkonsulent til å ivareta hele HR-funksjonen.

En strukturert prosess for HR-funksjonen

HR omfatter bedriftens relasjon til medarbeiderne før, under og etter et arbeidsforhold, og er i praksis en prosess med svært mange trinn. Den omfatter blant annet rekruttering, onboarding, hvordan få medarbeiderne til å fungere optimalt, hvordan håndtere vanskelige samtaler, og noe som mange glemmer – gode outboardingrutiner. Medarbeidere som har sluttet kan ofte bli sittende igjen med tilgang til mange interne funksjoner og verktøy. BDO sikrer at denne prosessen blir strukturert helt i henhold til bedriftens behov.

Fra HR-rådgiver til bidragsyter i ledergruppen

Mange virksomheter har HR-medarbeidere med høy kompetanse, men opplever likevel et behov for støtte i noen sammenhenger. I slike tilfeller har BDO et svært fleksibelt tilbud, og kan bistå med rådgivning eller deltakelse knyttet til konkrete arbeidsoppgaver. I den andre enden av skalaen kan vi ivareta hele HR-funksjonen eller stille med management for hire, hvor vi fyller funksjonen som HR-direktør og kan støtte den øvrige ledelsen.

 

 

Loading...