• Konverteringsløsning
  for SAF-T

Dersom regnskapssystemet ikke har SAF-T-funksjonalitet, har BDO utviklet en egen løsning for å konvertere kundedata til SAF-T. Dette kan være hensiktsmessig for selskap som benytter eldre, egenutviklede eller mindre brukte versjoner av regnskapssystemer. For utenlandske selskaper (NUF) kan dette også være et alternativ da man unngår å ta på seg større utviklingskostnader.

Det som kreves er at vi blir tilsendt følgende:

 • Selskaps og systeminformasjon
 • Saldobalanse
 • Kunde- og leverandørinformasjon
 • Kunde- og leverandørreskontro 
 • Hovedbok for den aktuelle perioden

Det er i tillegg viktig med en kontinuerlig dialog for å sikre en fullstendig og korrekt gjenspeiling av regnskapsinformasjonen. Vi vil motta og ivareta deres data på en forsvarlig måte samt bistå med mapping mot standard kontoplan og mva-koder.

 

Teknisk validering av SAF-T fil

I forbindelse med konvertering til XML-format, utfører BDO også en teknisk validering av filen. Den tekniske valideringen innebærer: 

Validering av SAF-T datafilen mot SAF-T skjema (XSD) for å kontrollere:

 • Struktur
 • Datatype
 • Format

Validering mot BDOs egenutviklede validator for å kontrollere:

 • Fullstendighet
 • Integritet
 • Regnskapsprinsipper overholdes

Manuell gjennomgang:

En gyldig fil i Skatteetatens validator impliserer at den kan lastes opp i Altinn. BDOs validator gjør ytterligere logiske sjekker. Den tekniske valideringen gjøres som en del av konverteringstjenesten til BDO, men kan også gjøres separat ved ønske fra kunde. 

 

Analyse og avstemming

SAF-T formatet gjør det enklere å gjennomføre analyser på regnskapsdata fra ulike systemer og flere juridiske enheter samtidig. Det er for eksempel mulig å bygge standardiserte rapporter og analyser på kundefordringer, leverandørgjeld, likviditet, valuta og merverdiavgifter.

BDO kan bistå dere med å kartlegge mulighetene med SAF-T filene deres, og bistå i prosessen med å identifisere relevante analyser og rapporter. 

 

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål eller ønsker å snakke med en av våre rådgivere? Ta kontakt med din lokale rådgiver eller fyll inn skjema via knappen under, så hører du fra oss innen kort tid. 

 

Kontakt oss her