• Beredskap

Beredskap

God beredskap setter en virksomhet i stand til å håndtere ulike former for ekstraordinære hendelser og kriser – alt fra strømbrudd og ulykker, til naturkatastrofer, sabotasje og alvorlige dataangrep.

Hva er det verste som kan ramme deg, din virksomhet og dine kunder? Hva kan du gjøre i forkant for å være best mulig forberedt når virksomheten trues?

Vi setter alltid sammen team ut fra den enkelte virksomhets behov. Vårt mål er at våre kunder skal være selvhjulpne og dermed best mulig i stand til å takle kriser som måtte skje. Noen ganger kan det likevel være nyttig eller nødvendig å få støtte, og da stiller vi opp som rådgiver og bidragsyter, også i selve krisehåndteringen.

Typiske oppdrag vi utfører:

  • Beredskapsrådgivning, analyser og evalueringer
  • Vurdering og videreutvikling av beredskapsplaner
  • Planlegging, gjennomføring og oppfølging av beredskapsøvelser
  • Beredskapstrening av ledere
  • Evaluering etter øvelser og hendelser

Flere av våre rådgivere har operativ erfaring, mens andre har bred erfaring fra analyse-, utrednings- og utviklingsarbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap.