• Styring og internkontroll

Risikostyring og internkontroll

Risikostyring og internkontroll er omfattende begreper og fagområder. Det handler om hvordan virksomheter sørger for at tiltak støtter opp om mål og strategier.

Vi har en praktisk tilnærming for å best mulig bidra til din virksomhet når det gjelder styring og ledelsesstøtte. Vi legger stor vekt på dine behov og handlingsplaner, og utarbeider alltid skreddersydde løsninger.

Vi bistår blant annet med:

 • Styringssystemer og corporate governance
 • Helhetlig risikostyring (Enterprise Risk Management)
 • Prosess- og risikokartlegging
 • Prosesseffektivisering
 • Evaluering av risiko og internkontroll
 • Risikostyring i prosjekter
 • Internkontroll i rapporteringsprosesser (ICFR)
 • Compliance
 • Kvalitet- og styringssystemer
 • Støttesystemer for hhv risiko, kvalitet- og styringssystemer
 • Prosjektrevisjon, med særlig fokus på prosjekter i bygg- og anleggsbransjen

Internrevisjon

Velger dere internrevisjon fra BDO får dere et riktig sammensatt team av bransjeeksperter og fageksperter. Sammen utfører vi internrevisjonen på en effektiv måte, ved å fokusere på de viktigste områdene.