• Internrevisjon

Internrevisjon

Internrevisjon er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon. Den bidrar til at virksomheten beskytter sine verdier og når sine strategiske og operative mål. Internrevisjonen skal være en betrodd rådgiver og sparringspartner for (topp-)ledelsen og styret i virksomheten. 

Som kunde av BDO får du rådgivere og tverrfaglige team som bidrar til en fremtidsrettet internrevisjon, med fokus på det som virkelig betyr noe for din virksomhet. Vi kombinerer internrevisjonserfaring med spesialistkompetanse innen de fagfeltene som preger risikobildet norske og internasjonale virksomheter står overfor i dag og i morgen. Slik skaper vi merverdi og trygge, gode løsninger for deg. 

Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Etablering og videreutvikling av internrevisjonsfunksjoner
  • Sikring og måling av merverdi ved internrevisjon
  • Kartlegging av virksomhetens risikoområder og utarbeidelse av revisjonsplaner
  • Ivaretakelse av komplette internrevisjonsfunksjoner (outsourcing)
  • Samarbeidsavtaler (co-sourcing)
  • Spesialisttjenester og gjennomføring av spesifikke internrevisjonsprosjekter 
  • Eksterne kvalitetsgjennomganger av en internrevisjonsfunksjon (Quality Assurance Review)
  • Videreutvikling av internrevisjonsmetodikk og revisjonsprosesser (for eks. ved bruk av business analytics)
  • Kurs og opplæring
  • Faglig sparring innen alle områder for internrevisjon