Anders Ramberg, BDO

Anders Ramberg

Equity Partner Auditor

_________________

Anders er siviløkonom og statsautorisert revisor,  og leder i dag revisjonsavdelingen innen Eiendom ved Oslo-kontoret.

Anders har betydelig erfaring i hele verdikjeden  for eiendom, både gjennom revisjon av eiendomsbesittere og eiendomsutviklere, så vel som prosjekterende bygg- og anleggsaktører. Gjennom disse oppdragene har han opparbeidet seg bred erfaring med gjennomgang av verdivurderinger av eiendomsporteføljer og løpende prosjektvurdering for utviklingseiendom, i tillegg til gjennomføring av transaksjoner med tilhørende selskapsstrukturering, skattemessige vurderinger samt optimalisering av merverdiavgift. Anders har i tillegg betydelig erfaring med transaksjoner og bistår løpende kunder med selskapsrettslig strukturering og vurderinger, og kjenner dermed godt til de skattemessige utfordringer og fallgruver man står overfor i bransjen. Anders bistår også løpende kunder i bransjen med skatteeffektiv strukturering av kjøp og salg og av utbyggings- og utviklingsprosjekter inkludert gjennomføring borettslagsmodellen.