1:
  • Frister
Blogg:

Aktuelle frister og konsekvenser ved for sen levering

15. juni 2018

Gunhild Kveine, Partner Revisjon |

Fristene for avleggelse av årsregnskap og skattemelding for formues- og inntektsskatt for 2017 nærmer seg med stormskritt og vi minner derfor om enkelte viktige frister:

Årsregnskap

  • Årsregnskap mv. må vedtas av generalforsamlingen senest 30. juni 2018.
  • Årsregnskap mv for 2017 må sendes Regnskapsregisteret senest 31.juli 2018. Det er ikke mulig å få utsatt fristen for innsending og dokumentasjonen må sendes inn elektronisk via Altinn.
  • Regnskapsregisteret vil beregne forsinkelsesgebyr for alle regnskap mv. som sendes inn etter dette (for de første ukene utgjør dette kr 1.130 pr uke, deretter vil forsinkelsesgebyret øke).
  • Regnskapsregisteret vil sende ut påminnelse  til de selskapene som ikke har sendt inn årsregnskapene noen dager før fristen den 31.juli 2018. Dette er kun ment som en påminnelse og påminnelsen sendes elektronisk til de e-post adresser som er registrert under kontaktinformasjon i Altinn.

 

Skattemelding for formue- og inntektsskatt

  • Ordinær frist for innsendelse av skattemelding for formue- og inntektsskatt 2017 var 31. mai 2018, men både regnskapsfører, revisor og den næringsdrivende kunne søke om utsatt frist til 30.juni 2018. 
  • Hvis Skattemeldingen ikke blir levert innen den aktuelle fristen vil skattemyndighetene ilegge tvangsmulkt. Tvangsmulkten vil utgjøre kr 565 (1/2 rettsgebyr) pr dag, maksimalt kr 56 500.
  • Det vil kort tid etter fristen bli sendt ut et varsel og betinget vedtak om tvangsmulkt til de næringsdrivende som ikke har levert skattemeldingen innen fristen. Varsel og betinget vedtak vil komme i samme brev og det vil i brevet stå hva som er ny frist for å levere hvis man skal unngå tvangsmulkt.

 

Vi minner samtidig om at tvangsmulkt også ilegges ved manglende innsendelse av skattemelding for merverdiavgift og A-melding.