Blogg:

Brexit - overgangsavtale mellom Storbritannia og Norge

19. november 2020

Sven Cato Huseby, Senior Manager, BDO Advokater |

Bilde av containere på en havn

Norge og Storbritannia klarte ikke å bli enige om en frihandelsavtale som skal erstatte EØS-avtalen fra januar 2021, når Storbritannia går ut av EU. Dermed blir det en overgangsavtale inntil partene blir enige om en frihandelsavtale. Overgangsavtalen bygger på den midlertidige avtalen Norge og Storbritannia inngikk i april 2019.

Verdien av norsk vareeksport til Storbritannia var i 2019 på 181 milliarder kroner der olje og gass utgjorde ca. 141 milliarder kroner, rundt 82 prosent av den totale vareeksporten. 

Norge importerte varer og tjenester for 85 milliarder kroner fra Storbritannia i 2019

Nest etter EU er Storbritannia Norges viktigste handelspartner. Det er derfor viktig å få til en omfattende handelsavtale som kan videreføre og eventuelt bedre den markedsadgangen og de tollsatser som gjelder per i dag.

 

Kun en midlertidig løsning

Det er viktig at næringslivet er klar over at overgangsavtalen som er inngått mellom partene kun er en midlertidig løsning som er begrenset i både varighet og omfang, og at forhandlingene mellom Norge og Storbritannia om en endelig avtale vil fortsette sammen med EFTA-landene Island og Liechtenstein. Forhandlingene er blitt forsinket som følge av både Covid-19 situasjonen og at forhandlingene mellom EU og Storbritannia har tatt mye tid. 

Når den endelige frihandelsavtalen kan være klar er usikker. Enn så lenge har Næringsdepartementet uttalt at «den midlertidige overgangsavtalen skal bidra til at Norge unngår ny toll på industrivarer når Storbritannia forlater EU 1. januar 2021». 
Næringslivet må derfor følge med og forberede seg på at det kan bli ekstra restriksjoner og logistikkostnader på varer inn til Storbritannia fra 2021. 

 

Viktige punkter å være klar over

Det er svært viktig å merke seg at restriksjonsbelagte varer fra Storbritannia bl.a. for næringsmidler, animalske varer, legemidler og andre produkter med restriksjoner hvor det i dag er felles krav, sertifiserings- eller godkjenningsordninger med EU, behandles på lik linje med andre tredjeland utenfor EU/EØS. Dette kan innebære andre krav enn tidligere.

Dersom en avtale mellom EU og Storbritannia ikke er på plass innen 1. januar 2021, vil det være stor risiko for at varetransporten til og fra Storbritannia vil kunne ta lengre tid enn i dag, da samtlige varer fra EU vil måtte deklareres inn og ut overgrensene til Storbritannia.

Når det gjelder opprinnelse på varer vil det for produsenter være viktig å merke seg at varer som blir produsert med innsatsvarer fra Storbritannia, vil kunne miste sin EØS-opprinnelse etter 1. januar 2021. Disse innsatsmaterialene vil bli ansett som 3. landsvarer. Slike produkter kan risikere å miste tollfordeler inn til Norge og til markedet i EU der de i dag tilfredsstiller kravene til å være EØS produkter. 

Det vil i tiden fram til 2021 være viktig for næringslivet som har handel med Storbritannia å planlegge og gjennomgå sine rutiner, kontakte sine speditør og transportforbindelser, sjekke behov for å registrere seg i Storbritannia, behov for lager der samt sjekke om det må søkes om tillatelser o.l på forhånd. 

Det vil også være viktig å gjøre en gjennomgang av kalkylene for produktene og sette seg inn i hvilke logistikkostnader som vil kunne påløpe for sine produkter, for å være klar for overgangen når Storbritannia går ut av EU.

 

Lyst å holde deg oppdatert? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.