• Eksport av varer – har du sjekket om du må søke om eksportlisens?
Blogg:

Eksport av varer – har du sjekket om du må søke om eksportlisens?

14. mars 2019

For forsvarsrelaterte varer og/eller flerbruksmateriell er det krav om eksportlisens. For å kunne eksportere teknologi og varer som skal benyttes til sivilt bruk, men som også kan benyttes til militært bruk, såkalte «dual use» varer og teknologi, må det søkes om lisens før eksport av varene fra Norge.

Svært mange foretak eksporterer varer fra Norge med mulig militær anvendelse. Det gjelder PC-er, kommunikasjonsmidler, m.m., altså produkter som oppfattes som hverdagslige. Hvilke varer som krever eksportlisens er derimot ofte ikke enkelt å fastslå. Det er likevel svært viktig å kjenne til hvilke produkter som krever lisens ettersom det er straffbart å foreta eksport uten nødvendig lisens.

Det er derfor viktig å sjekke slike varer mot listene over «dual use» varer som kan omfattes av dette regelverket i god tid før vareforsendelse. Det må påregnes noe saksbehandlingstid.

Det er innført sanksjoner mot en rekke land og organisasjoner som det er viktig å være klar over før norske eksportører inngår kontrakter om varesalg med medfølgende eksport av varer.

Alle varer som eksporteres fra Norge må uansett få utførselsdeklarasjon som er godkjent av tollvesenet med signering av transportselskapet for å kunne dokumentere avgiftsfritt salg til utlandet. Godkjent utførselsdeklarasjon fra tollvesenet må innhentes før transport av varene fra Norge kan finne sted. Hvis det er lisenspliktige varer og teknologi må eksportør legge frem gyldig lisens for tollmyndigheten før transporten finner sted og senest ved fortolling av utførselsdeklarasjonen.

BDO kan bistå med å undersøke om de eksporterte varene og teknologi er underlagt kravene om eksportlisens og eventuelt søke om en slik lisens. Via BDOs nettverk kan vi også undersøke om det kan være importrestriksjoner og/eller toll eventuelt andre forhold i det land der varene skal importeres til som kan være nyttig å vite før det inngås handelskontrakt med potensiell kjøper av varene.