1:
  • En fylkeskommunal kamp for rettferdighet
Blogg:

En fylkeskommunal kamp for rettferdighet

09. september 2019

Kontorene til Akershus fylkeskommune ligger midt i Oslo, nøytral grunn for Norges eneste todelte fylke. Her finner vi Ola Skeid, spesialrådgiver for kvalitet og anskaffelser i AFK Eiendom FKF. En av hans viktigste oppgaver er å forhindre arbeidslivskriminalitet, og i dag har han besøk av Jan Høeg fra BDO. Sammen skal de fortelle litt om samarbeidet de har, hvorfor det oppstod og hva BDO har bistått Ola med i denne samfunnskritiske oppgaven.

 


En kommunal ringrev

«Jeg har jobbet i det offentlige siden 2007» forteller Ola, «og har på sett og vis gått gradene. I starten var jeg i innkjøpsstaben i Akershus Fylkeskommune. Etter det jobbet jeg noen år i jernbaneverket; entrepriser, drift og vedlikehold. Det var her jeg møtte på kompleksiteten ved prosjektbaserte arbeidskontrakter, og hvor lett regler og forskrifter kan brytes rett og slett fordi de er vanskelige å skjønne. Arbeidslivskriminalitet oppstår ikke kun fordi mennesker ønsker å utnytte andre, det handler også i stor grad om feil som gjøres på grunn av et vanskelig og komplekst regelverk. Så kom jeg over til AFK Eiendom FKF, hvor omfanget 
av, og ikke minst variasjonen over oppdragene virkelig satt søkelyset på dette kritisk viktige temaet.»

Ola tar en liten pause. Gjennom vinduet høres svake lyder av maskiner fra bussterminalen, den er under oppussing og et trettitalls mennesker er i sving. Full sikkerhetsmundur med vester, hjelm, briller og masker gjør dem merkelig anonymiserte, langt mer arbeidsstokk enn individer. Lette å overse, fristende å utnytte hvis man er disponert for den slags. Et treffende bilde på utfordringene Ola møter daglig.

 

 

Økt fokus på arbeidskriminalitet; større interne utfordringer

«Vi har selvsagt alltid vært ekstremt opptatt av å forhindre arbeidslivskriminalitet» fortsetter Ola, «og i årsskiftet 2017/18 ble dette også løftet høyt opp på den politiske agendaen. Økt fokus fra politikerne førte til økt internt fokus, og vi oppdaget at rutinene våre rett og slett ikke var gode nok. Med en jevn, ustoppelig strøm av oppdrag er det lett at de vanskelige havner nederst i bunken. Og dette kunne lett oppleves som både vanskelig, fremmed og nytt. Å oppdage feil hos egne underleverandører kan også fort bli en slags selvtukt; har de betalt for lite i lønn, er de pliktig til å etterbetale. Dette vil reflekteres på regningene vi får i bakkant. Derfor bestemte vi oss for å søke ekstern hjelp, og der var her BDO kom inn i bildet. Vi startet samarbeidet vårt på nyåret 2018, og på vårparten vedtok fylkeskommunen en ny seriøsitetsbestemmelser. BDO hadde kommet inn i grevens tid.»


Riktig søkelys på det viktigste

Jan smiler. Han jobber til daglig med et team av utredere, revisorer, jurister og granskere for å rådgi kommuner, fylkeskommuner, statlige virksomheter og sågar kunder i privat sektor i arbeidet med å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Det er et privilegium å kunne sette samme rett team etter kundens behov. «Vi arrangerte en Workshop med fylkeskommunen, hvor vi forsøkte å skissere og tydeliggjøre regelverket såpass at det lot seg håndtere. I slike prosesser er dette en del av nøkkelen; du trenger ikke skjønne alt, men skjønne nok til at du er i stand til å vurdere hver enkelt sak. Direktoratet for Forvaltning og IKT hadde en mal vi tilpasset i fellesskap. Workshopen dreide seg også i stor grad om å lære de forskjellige saksbehandlerne å vurdere sakene likt; dette er ikke områder som preges av sort og hvitt, det er også en skog av gråtoner. Å oppnå samme behandling og vurdering av sakene med ulike saksbehandlere krever trening. Her må jeg få komme med litt skryt til AFK Eiendom, alle deltok på workshopen, helt opp til ledelsen. Å få forankret en slik prosess helt øverst er en absolutt nødvendighet for å lykkes. Her ligger AFK langt foran de fleste andre.»

 

Hjelp til selvhjelp

«Takket være denne prosessen har vi nå blitt i stand til å løse flere av disse oppgavene selv,» forteller Ola avslutningsvis, «vi klarer å ta første-linje-kontrollene på egen hånd, og klarer å videreformidle problemstillinger vi ikke takler selv på en effektiv måte til BDO. Dette er smart bruk av ressurser. Vi opplever også at våre underleverandører bruker metodikken vi leverer til egen internopplæring. Det er et fint skussmål å ta med seg.»