1:
Blogg:

Endring i antall omsorgsdager fra 1. juli 2020

02. juli 2020

Under koronapandemien vedtok myndighetene en midlertidig ordning som utvidet retten til antall omsorgsdager for arbeidstakere. Antall omsorgsdager ble doblet som et tiltak for å tilrettelegge for arbeidstakere med barn, da skoler og barnehager ble stengt ned over flere uker. Nå er denne ordningen opphevet. Hva betyr dette for arbeidsgiver og arbeidstaker?

Fra 1. juli 2020 ble den midlertidige ordningen for omsorgsdager opphevet og de ordinære reglene gjeninntrådte - det betyr at retten til doblede antall omsorgsdager falt bort fra 30. juni 2020. Uavhengig av om den ansatte har benyttet omsorgsdager tidligere i år eller ikke, har dagene nå blitt nullstilt og en ny telling begynte å løpe fra 1. juli 2020. 

 

Hvor mange omsorgsdager har den ansatte krav på?

Med forbehold om at arbeidstaker fyller vilkårene for retten til omsorgsdager, gjelder følgende antall fra 1. juli 2020:

 • 10 omsorgsdager per kalenderår når arbeidstaker har ett eller to barn
 • 15 omsorgsdager per kalenderår når arbeidstaker har tre eller flere barn
 • Ved avtale om delt bosted mellom foreldrene, tildeles 10 eller 15 omsorgsdager til hver av foreldrene avhengig av hvor mange barn vedkommende har
 • Dersom arbeidstaker er alene om omsorgen for barnet/barna dobles antall omsorgsdager 
 • Har arbeidstaker barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning, kan det innvilges 10 ekstra omsorgsdager for hvert barn som er kronisk sykt eller funksjonshemmet 

Dersom den ansatte har søkt NAV og fått innvilget ekstra omsorgsdager på grunn av kronisk sykt eller funksjonshemmet barn, er det ikke nødvendig å søke på nytt. Disse ekstra dagene ble også nullstilt fra 1. juli 2020.
 

Omsorgsdagene før 30. juni 2020

Omsorgsdagene arbeidstaker hadde rett på før 30. juni 2020 har falt bort – det betyr følgende i praksis:
 

Eksempel 1: En arbeidstaker har to barn under 12 år sammen med sin ektefelle.

 • Ved årets begynnelse hadde vedkommende rett til 10 omsorgsdager, men fra 13. mars ble antall omsorgsdager doblet til 20 dager på grunn av covid-19-situasjonen.
 • Den ansatte har tatt ut 12 omsorgsdager og har derfor 8 dager igjen når vi kommer til 30. juni.
 • Fra 1. juli annulleres disse 8 dagene og den ansatte tildeles ordinær kvote med omsorgsdager på 10 dager som vil gjelde ut kalenderåret 2020

 

Eksempel 2: En arbeidstaker har to barn under 12 år sammen med sin ektefelle.

 • Ved årets begynnelse hadde vedkommende rett til 10 omsorgsdager, men fra 13. mars ble antall omsorgsdager doblet til 20 dager på grunn av covid-19 situasjonen.
 • Den ansatte har tatt ut alle de 20 dagene og har derfor 0 dager igjen når vi kommer til 30. juni
 • Fra 1. juli tildeles ordinær kvote med omsorgsdager og den ansatte har 10 nye dager å benytte ut kalenderåret 2020.

 

Eksempel 3: En arbeidstaker har aleneomsorgen for 2 barn under 12 år.

 • Ved årets begynnelse hadde vedkommende rett til 20 omsorgsdager, men fra 13. mars ble antall omsorgsdager doblet til 40 dager på grunn av covid-19-situasjonen.
 • Den ansatte har tatt ut 20 omsorgsdager og har derfor 20 dager igjen når vi kommer til 30. juni.
 • Fra 1. juli annulleres disse 20 dagene og den ansatte tildeles ordinær kvote for foreldre med aleneomsorg for 2 barn, altså 20 omsorgsdager ut kalenderåret 2020.

 

Hva betyr dette for arbeidsgiver?

Ved bruk av omsorgsdager har arbeidsgiver plikt til å betale omsorgspenger til den ansatte. Arbeidsgiverperioden er 10 dager og fra dag 11 kan arbeidsgiver søke refusjon fra NAV. Det er viktig å presisere at arbeidsgiver plikter å forskuttere omsorgspengene fra dag 11 og kan deretter søke refusjon – denne ordningen skiller seg fra sykepengeordningen, hvor arbeidsgiver kan velge å forskuttere sykepengene.

I forbindelse med covid-19-situasjonen ble arbeidsgiverperioden for omsorgspenger midlertidig redusert fra 10 til 3 dager. Fra 1. juli 2020 ble denne ordningen opphevet og arbeidsgiverperioden ble tilbakestilt til 10 dager etter ordinære regler.

Maksimal arbeidsgiverperiode for omsorgsdager i 2020 er likevel 10 dager. Det betyr at omsorgsdagene som er dekket av arbeidsgiver frem til 1. juli 2020, og som ikke er refundert av NAV, inngår i de 10 dagene som anses som arbeidsgiverperioden. Dersom arbeidsgiver har dekket 10 dager med omsorgspenger hittil i år, gjelder altså retten til refusjon fra NAV fra første omsorgsdag heretter i 2020.

 

Lyst å holde deg oppdatert på slike artikler? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.