1:
Blogg:

Endringer i statens reiseregulativ for reiser i Norge offentliggjort

13. mai 2020

 

Statens reiseregulativ for 2020 ble offentliggjort 4. mai. Det er kun statens satser som er endret, utover dette inneholder det publiserte regulativet ingen endringer. Her er det du behøver å vite. 

Selv om det kun er statens satser som er endret, er det varslet en omfattende gjennomgang av avtalene innen utgangen av februar 2021, hvor det blant annet skal vurderes om statens reiseregulativ for innenlandsreiser og utenlandsreiser kan slås sammen. De endrede satsene som nå er publisert gjelder for reiser i Norge. Oppdaterte satser for reiser til utlandet vil bli offentliggjort på et senere tidspunkt.  

 

Oppdaterte satser med virkning fra 1. juni  

Vær oppmerksom på at de oppdaterte satsene trer i kraft fra 1. juni 2020. Det betyr at alle reiser for arbeidsgiver frem til og med 31. mai skal godtgjøres etter statens satser for 2019. Reiser fra og med 1. juni godtgjøres etter statens satser for 2020. Det er altså reisetidspunktet som bestemmer hvilke satser som skal benyttes, ikke utbetalingstidspunktet. 
 
Når utbetalingstidspunktet gjelder ved endring av de trekkfrie satsene er det utbetalingstidspunktet (kontantprinsippet) som bestemmer hvilke satser som skal benyttes – ikke reisetidspunktet. Det betyr at statens satser og SKD`s trekkfrie satser følger ulike prinsipper. De trekkfrie satsene ble i januar fastsatt for hele 2020, det betyr samme satser for hele 2020 skattemessig.  

 

Skattedirektoratets trekkfri satser 2020 

SKD`s trekkfri satser for 2020 trådte i kraft fra 1. januar 2020 og gjelder for hele dette inntektsåret. Det medfører at differansen mellom statens satser og SKD`s trekkfri satser i perioden juni – desember 2020 vil bli større enn i perioden januar – mai 2020.  

 

Satser for reiser i Norge  

 

Reisens varighet 

Statens satser  
1.01.20 – 31.05.20 

Statens satser  
1.06.20 – 28.02.21 

Skattedirektoratets trekkfrie satser  
1.01.20 – 31.12.20 

6 – 12 timer 

Kr. 307 

Kr. 315 

Kr. 200 

 Over 12 timer uten overnatting 

Kr. 570  

Kr. 585 

Kr. 400 

Over 12 timer med overnatting 

Kr. 780 

Kr. 801 

Kr. 589 hotell 

Kr. 164  
pensjonat/sted u/kokemulighet 

Kr. 91 privat/hybel/brakke/sted med kokemulighet 

Nattillegg  

Kr. 435 

Kr. 435 

Kr. 435 

Bilgodtgjørelse 

Kr. 4,03 

Kr. 4,03 

Kr. 3,50 

 

Kompensasjonstillegg 

Ved reiser til utlandet kan den ansatte få utbetalt et kompensasjonstillegg. Dette tillegget er ment å være en kompensasjon for at den ansatte må overnatte utenfor hjemmet i forbindelse med reiser til utlandet og kommer i tillegg til diettgodtgjørelsen.

Kompensasjonstillegg skal behandles som lønn med beregning av både forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, og det skal beregnes feriepenger av dette beløpet. På reiser med overnatting i Norge skal det ikke utbetales kompensasjonstillegg.  

 

Har du spørsmål rundt dette temaet eller behov for bistand, ta kontakt med oss eller ditt lokale BDO-kontor.  

Se for øvrig også vår løsning for reiseregning her.