1:
Blogg:

Enighet om statsbudsjettet 2021: En oversikt over skatte- og avgiftsvedtakene

15. desember 2020

Bilde av mann i døråpning

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet har blitt enige om kursen som skal settes i statsbudsjettet for 2021. Noen av de tidligere fremsatte forslagene ble det ikke noe av og andre forslag ble vedtatt 15. desember. I denne bloggposten får du oversikten.

 

Hva ble vedtatt?

Skatt og avgift – de mest sentrale vedtakene

De nye reglene om kildeskatt på leie av fysiske driftsmidler får utsatt iverksettelsestidspunkt. Reglene skal ikke tre i kraft før 1. oktober 2021.

Skattereglene justeres slik at minstepensjon skal være skattefri, også i 2022.

Som et ledd i korona-tiltakspakkene har den lave MVA-satsen på 6 % blitt videreført ut 2020. Nå er det avgjort at denne forlenges ytterligere, ut første halvår 2021. 

Videre er det vedtatt en rekke avgiftsreduksjoner: 

  • Snus: 25 prosent 
  • Øl og vin: 10 prosent 
  • Alkoholfrie drikkevarer: 50 prosent
  • Sjokolade og sukkervarer: Avgiften avvikles i sin helhet

I tillegg videreføres MVA-unntaket for akupunktører ut første halvår 2021. 

 

Hvilke forslag ble reversert?

Formuesskatt: 

Det har tidligere blitt foreslått at boliger verdt mer enn 15 millioner kroner skulle få økt formuesskatt. Dette forslaget er reversert. Dette gjelder også forslaget om å oppjustere formuesverdien på fritidsboliger

 

Hva kan vi forvente i fremtiden?

Regjeringspartiene har, ved avtalen med FrP, forpliktet seg til at visse andre forslag skal utredes og eventuelt fremmes senere.

Entrepriseforhold: MVA av omstridte krav?

Gjeldende MVA-regelverk legger opp til at det i entreprisesaker er plikt til å innberette og innbetale merverdiavgift av krav som det foreligger uenighet om. Nå foreslås det å vurdere endringer slik at entreprenøren ikke behøver å innberette og innbetale merverdiavgiften før tvisten om kravet er endelig avklart. 

Differensiering av tvangsmulkt?*

Dersom virksomheter ikke leverer pliktige opplysninger innen fristen kan det ilegges tvangsmulkt. Satsene på boten avhenger av hvilket leveringspliktig dokument det er snakk om. Nå skal Regjeringen utarbeide forslag til en ordning med «differensiert tvangsmulkt». Hva som nærmere ligger i dette fremgår ikke konkret, men det må antas at det siktes til differensiering av boten ut fra de aktuelle bedriftenes økonomi og størrelse. 

Tvangsmulkt-ordningen, med sine objektive satser, ble tidlig kritisert av NHO for å være urimelig og uforholdsmessig. I 2018 uttalte daværende finansminister Siv Jensen at tvangsmulkt-ordningen var relativt ny, og at spørsmålet om «hvorvidt regelverket praktiseres på en hensiktsmessige måte […] bør vurderes når reglene har fått virke en tid». Nå synes tiden altså å være moden for å foreta visse endringer.  

 

*Merk: I forbindelse med korona-pandemien hadde Skatteetaten midlertidig stanset bruken av tvangsmulkt for virksomheter som ikke leverer pliktige opplysninger (slik som skattemeldingen, A-meldingen, MVA-meldingen, mv.) i tide. Nå har Skatteetaten gjenopptatt tvangsmulkt for A-meldingen (oktober) og MVA-meldingen for 5. termin, og varsler at tvangsmulkten for øvrig gradvis gjeninnføres i tiden som kommer.

 

Har du spørsmål rundt dette, ta gjerne kontakt med artikkelforfatter eller kontakt et av våre BDO-kontorer.