Blogg:

Er du rett organisert for fremtidens utfordringer i bygg og anlegg?

04. desember 2020

Knut Andreassen, Partner, BDO Advokater |
Trine Agathe Lorentzen, Partner, BDO Advokater |

Bilde av mann med nettbrett på byggeplass

Mange virksomheter i bygg- og anleggsbransjen har vokst seg større og har endret seg over tid. Familieeide virksomheter kan stå overfor et generasjonsskifte. Flere virksomhetsområder ligger ofte i èn juridisk enhet. Er virksomheten din er optimalt organisert for å møte disse utfordringene? Her er 5 tips å tenke på til 2021.

 

1. Har du lagt til rette for et generasjonsskifte?

Høyt antall generasjonsskifter på vei

Vår bransjeanalyse viser at det skal gjennomføres 115 generasjonsskifter i selskaper med mer enn MNOK 30 i omsetning hvert eneste år de neste tolv årene. Det er høy gjennomsnittsalder blant ledere i bransjen. Styre og daglig leder er ofte èn og samme person. Forberedelsene til et generasjonsskifte bør starte i god tid og senest 5 år før siste mulighet for gjennomføring.

Frykt for gjeninnføring av arveavgiften

Det siste året har det også vært spekulert i om arveavgiften kommer tilbake dersom det blir et regjeringsskifte ved stortingsvalget neste år. Det er ikke vår oppgave å spå om fremtiden, men vi vet at vi har gunstige regler per i dag hvor det verken utløses skatt eller arveavgift ved overføring av aksjer til neste generasjon. Vi vet også at flere politiske partier ønsker å gjeninnføre arveavgiften i en eller annen form. Spekulasjonene fikk ekstra fart på seg da Arbeiderpartiet satt døren på gløtt, og enkelte har spådd et ras av aksjer, verdipapirer og hytter under juletreet i år. Det kan bli et regjeringsskifte ved Stortingsvalget i 2021, og mange virksomheter har brukt dette året på å legge til rette for en overføring av hele eller deler av virksomheten til barna eller andre nærstående.

 

2. Har virksomheten din en optimal eierstruktur?

Omdanning for å begrense personlig risiko

Noen virksomheter innenfor bransjen er fortsatt organisert som ENK (enkeltpersonforetak) eller ANS/DA/KS (ansvarlig selskap/delt ansvar/kommandittselskap). Ønsker du fortsatt å ta personlig risiko eller burde virksomheten vært organisert som et AS (aksjeselskap)? På visse vilkår kan ENK, ANS/DA og KS omdannes skattefritt til AS. Dette har betydning for beskatningen og risikoen som hviler på deg personlig.

Holdingstruktur gir fleksibilitet
Hvis du skal ta neste generasjon eller eksterne investorer inn på eiersiden, kan det være lurt å opprette en holdingstruktur i stedet for å eie aksjer personlig. Innenfor fritaksmetoden er utbytter og kapitalgevinster tilnærmet skattefrie, og holdingselskapet kan benyttes som en sparebøsse eller for å gjøre andre investeringer. 

Det kan også være smart å etablere personlige holdingselskaper hvis aksjonærene har ulike kapitalbehov og ulike ønsker for bruk av overskuddet i virksomheten. I utgangspunktet utløser det skatt for deg personlig dersom du overfører aksjene i virksomheten til et personlig holdingselskap. Ved hjelp av fisjon- og fusjonsreglene kan dette på visse vilkår gjøres uten at det utløses skatt eller avgift for selskapet eller aksjonærene. Du vil også være betydelig bedre rigget for et generasjonsskifte eller eksternt salg, dersom aksjene i virksomheten eies gjennom et holdingselskap.

 

3. Bør du spre risiko på flere juridiske enheter?

Mange virksomheter har «alt» i en juridisk enhet. COVID-19 pandemien har skapt større utrygghet og funnene i bransjeanalysen vår tyder på at det kan komme et konkursras i året som ligger foran oss.
Det er på tide å vurdere om virksomheten bør deles i egne selskaper for å spre risiko og sikre verdier. Dette kan f. eks gjøres ved å fisjonere ut drift, eiendom og investeringer i egne AS. Alle prosjekter bør kanskje heller ikke ligge i ett selskap?

Ved et salg av et av virksomhetsområdene kan det også være betydelig skatt å spare på salg av aksjer fremfor salg av innmat.

 

4. Hvordan er samarbeidsprosjektene dine organisert?

Joint venture til glede og besvær

Det er ikke uvanlig med «joint ventures» og andre former for samarbeidsprosjekter innenfor bygg- og anleggsbransjen. Har du tenkt gjennom de juridiske og skatte- og avgiftsmessige konsekvensene av et slikt samarbeid? Vi ser ofte en høy grad av tillit og muntlighet mellom partene. Samtidig er det heller ikke sjelden at det smeller og partene havner i en tvist.

Hvordan bør samarbeidet organiseres? Eget juridisk subjekt (AS/ANS/DA/KS) eller kun et kontraktsmessig samarbeid? Hvilken part fremstår utad? Driver dere virksomhet for felles regning og risiko?
Det er også viktig å avklare partenes konkrete behov knyttet til samarbeidsprosjektet, f. eks styringsorgan, daglig ledelse, prosjektperiode, kapitaltilførsel underveis, leveranser, bruk av partnere, vesentlige disposisjoner, erstatningsansvar, mekanismer for tvisteløsning mv.

Hva i alle dager er et «materielt ANS»?

Vær oppmerksomme på at et kontraktsmessig samarbeid som ikke er formalisert gjennom et selskap, likevel kan bli ansett som et «materielt ansvarlig selskap» både selskapsrettslig, skatterettslig, merverdiavgiftsrettslig og regnskapsrettslig, dersom virksomheten etter avtaleforholdet driftes for partenes «felles regning og risiko». Det betyr at «deltakerne» skal beskattes som om samarbeidet var etablert som et ansvarlig selskap. Det kan også få betydning for deltakernes ansvar overfor avtaleparter mv.

 

5. Ikke glem momsen!

Dersom virksomheten har oppføring av bygg for salg og entrepriseoppdrag, kan det medføre en mer komplisert avgiftsbehandling gjennom at du blir uttakspliktig for både varer og tjenester.

For å forhindre dette, kan det være lurt å skille ut «egenregi», «fremmedregi» og «tomteutvikling» i egne selskaper. Dere bør avklare hvilke typer arbeid som gjøres i selskapet og hvordan dette er organisert. Hvilke pågående og fremtidige prosjekter har selskapet? Hvordan behandler virksomheten merverdiavgiften per i dag? Dersom stat eller kommune krever infrastrukturbidrag er det også kritisk å tenke moms fra start! 

Vi har pekt på 5 viktige faktorer. Det kan være flere. Dersom det skulle være noe du lurer på er det bare å ta kontakt eller les mer på bransjesidene bygg og anlegg.