1:
  • Forslag om å avvikle ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift
Blogg:

Forslag om å avvikle ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift

03. oktober 2019

Denne uken overleverte Kraftskatteutvalget sin rapport til finansminister Siv Jensen. Utvalget foreslår å avvikle dagens ordninger som gir kraftkommunene direkte inntekter fra vannkraft. Dette gjelder ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift.

Inntektene fra disse ordningene går i dag direkte til kommunene og er en kompensasjon til kraftkommunene for bruken av vannfall og erstatning for naturinngrepene som vannkraftprodusentene gjør i kommunen. I tillegg foreslås det å normalisere eiendomsskatten for vannkraftverk.

Utvalget begrunner forslaget med at konsesjonskraft, konsesjonsavgift og eiendomsskatt har uheldige virkninger siden de ikke er basert på lønnsomhet i vannkraftverkene. Det svekker selskapenes incentiv til å investere mener utvalget.

Utvalget mener at det i stedet bør være en nøytral grunnrenteskatt som gir selskapene incentiv til å gjennomføre lønnsomme investeringer. Videre bør vannkraftselskaper betale ordinær selskapsskatt, akkurat som andre bedrifter, uttaler utvalget.

BDO’s rådgivere innenfor kraftsektoren følger utviklingen løpende og kan kontaktes ved spørsmål eller behov for bistand i kraftrelaterte oppdrag.

 

Les hele forslaget her.