1:
  • Fortsatt sterk vekst i bygg- og anleggsbransjen, men med lave marginer og økt usikkerhet
Blogg:

Fortsatt sterk vekst i bygg- og anleggsbransjen, men med lave marginer og økt usikkerhet

30. september 2019

Frode Midttun, Senior Manager Marked og Kommunikasjon |

BDO har nylig lansert årets Bygg- og anleggsanalyse som skal bidra til større innsikt i og forståelse av bygg- og anleggsbransjen, samt næringseiendom. Bygg- og anleggsanalysen 2019 fokuserer blant annet på utvikling i vekst, lønnsomhet og konkurranseforhold i de ulike bransjesektorene, nasjonalt og regionalt.

 

Formålet med Bygg- og anleggsanalysen

Vår analyse inkluderer i år om lag 4000 selskaper som har hovedvekten av sin omsetning relatert til bransjen, samt har en omsetning på over hhv 50/30 MNOK avhengig av størrelsen på regionen. Disse selskapene utgjør samlet ca. 80 % av omsetningen i bransjen nasjonalt.

Bygg- og anleggsindustrien er den viktigste landbaserte industrien i Norge. Den består av ca. 58.000 selskaper, sysselsetter ca. 250.000 mennesker og omsetter for mer enn 6000 mrd. kroner nasjonalt. BDO ønsker å bidra til en større forståelse av en svært viktig bransje for landet. Det er i alles interesse at vi har en bygg- og anleggsbransje som ligger i forkant av utviklingen, og som er i stand til å møte dagens og morgendagens utfordringer. BDO vil derfor dele funnene i bransjeanalysen med våre kunder som beslutningsgrunnlag og verktøy for benchmarking. 

Videre i bloggen vil vi belyse noen av hovedfunnene i analysen.

 

Sterk vekst, men fallende lønnsomhet

Årets analyse viser tydelig at veksten i bransjen fortsetter, men det er bekymringsverdig at marginene er lave og risikoen øker. Bransjen som helhet vokser med 13 % fra 2017 til 2018. De store selskapene tar større andeler og hadde en vekst på 12,2%. Det er høy konkurranseintensitet i bransjen, og den er preget av prispress og lave driftsmarginer, og lønnsomheten er fortsatt fallende.

 

Størrelsen teller

De store prosjektene blir større og de store prosjektene står for en stadig større del av markedet, samtidig som markedet sentraliseres og internasjonaliseres. Det er ikke samsvar mellom økt etterspørsel etter store prosjekter og antall store norske selskaper. Vi ser at flere norske aktører går i samarbeid med utenlandske selskaper for å sikre kontrakter. Oppkjøp og konsolidering har økt, og forventes å øke. Transaksjoner innen bygg og anlegg i Norden har vært sterkt økende de siste årene. Størrelse er viktig for å kunne påta seg de store prosjektene, samt å redusere risiko.

 

Usikre utsikter

Politisk uro ute og hjemme bidrar til økt usikkerhet. Historisk høyt antall konkurser, samtidig som marginene er fallende er en farlig kombinasjon. Offentlig sektor sitt fokus på laveste pris, samtidig som de har overført mer av prosjektrisikoen til leverandørene, gjør det vanskelig for en hel bransje å komme ut av den negative spiralen. Som største kjøper må Staten ta et ansvar for å tilpasse oppdragene til hva bransjen kan levere, og utvikle kontraktsmoduler som sikrer at kvalitet og bærekraftige løsninger lønner seg.

 

Fremtidens vinnere

Det er fortsatt utsikter til god vekst og tilgang til oppdrag. Fremtidens vinnere – de som vil lykkes å levere gode marginer – er de som lykkes å differensiere seg på andre parametere enn pris. De viktigste differensiatorene vil være ny teknologi, digitalisering og bærekraftige løsninger. Staten som byggherre har en avgjørende rolle. Både fordi Staten står for en vesentlig verdiskaping og sysselsetting, men også fordi den er avgjørende for å bygge nødvendig infrastruktur i et langstrakt land. 

Vi mener bestemt at en omstilling til bærekraftige løsninger vil komme. Staten som lovgiver, kjøper og regulator må stille krav om at bærekraftige løsninger skal velges – i alle konkurranser - også når prisen er høyere. Om Staten vil og tør, kan disse kravene bidra til en styrking av den norske bygg- og anleggsindustrien i konkurranse med andre land.

Her kan du se analysegrunnlaget med oppdaterte data. 

 

Bransjeseminar over hele landet

BDO inviterer til bransjeseminar for å dele våre funn fra årets analyse med selskaper som har behov for å øke sin egen innsikt om viktige bransjeforhold. 
 

Se oversikt over alle seminar her!