• Fra plattform til resultater
Blogg:

Fra plattform til resultater

23. januar 2019

Løftene i regjeringsplattformen lover godt for norsk næringsliv. Når en flertallsregjering står bak er sjansene også gode for at ting faktisk gjennomføres.

Vi trenger et næringsliv som våger å ta risikoene og kostnadene det innebærer å finne nye løsninger og produkter, og tenke ut mer effektive måter å arbeide på. På kort sikt innebærer innovasjon både risiko og kostnader, på lang sikt er det en forutsetning for at norsk næringsliv skal være konkurransedyktig.

Global Innovation Index 2018 plasserte Norge på en 19. plass. Heller enn å glede oss over at det er 107 land som er mindre innovative enn oss, så bør vi ta på alvor at det er 18 land som er bedre enn oss. Blant dem er land vi liker å sammenligne oss med, slik som våre naboland Sverige (nr. 3), Finland (nr. 7) og Danmark (nr. 8).

Heller enn å analysere hva som ikke fungerer, gir det mer mening å trekke fram de områdene som kan bidra til økt innovasjon i norsk næringsliv. Det er gledelig at regjeringsplattformen foreslår tiltak innenfor flere av disse områdene.

 

Vi trenger flere gründere

Gründervirksomhet foregår både i små og store virksomheter. I tillegg er det viktig å huske at flere av landets store bedrifter en gang var små. Å lykkes som gründer forutsetter at man setter mye på spill. Starter man fullstendig fra begynnelsen er det ofte økonomisk trygghet, fritid og nattesøvn som må vike. For at flere nordmenn skal ta sjansen på å forfølge sine gode ideer må myndighetene sørge for at det er færrest mulig hindringer. Å være gründer innebærer allerede store utfordringer, og de bør slippe å måtte sloss mot tungvinte krav og reguleringer i tillegg.

Firepartiregjeringen lover i sin plattform å gjennomgå og forbedre skatteinsentivordningen ved investering i gründer- og oppstartsbedrifter, og vil også se på opsjonsbeskatningen. Det er gode nyheter, og vil gjøre det mer attraktivt for dem som ønsker å skape noe nytt.

 

Byråkratiet må forenkles

I regjeringsplattformen er det en rekke tiltak som kan bidra til å gjøre hverdagen enklere for norsk næringsliv. Både skatte- og avgiftssystemet, rapporteringsregimet og flere bransjereguleringer skal forenkles. Som landets største rådgiver og revisor for små og mellomstore bedrifter ser vi i BDO daglig hvordan fokus, innovasjon, lønnsomhet og vekst utfordres av unødvendige offentlige krav og reguleringer. Jeg håper virkelig vi gjennom denne plattformen klarer å ta noen store og gode skritt i retning av forenkling. Det forutsetter et tett samarbeid med næringslivet for å unngå at tiltak som innføres i beste mening får motsatt effekt, og gjør ting mer tungvint.

 

Digitalisering er en mulighet

Vi skal ikke frykte digitaliseringen, men utnytte de enorme mulighetene den gir oss. I regjeringsplattformen er det tydelig at de fire partiene ser mulighetene ved digitalisering, både for å forenkle samarbeidet med næringslivet, men også for å effektivisere en stor offentlig sektor. De legger vekt på at økt digitalisering vil bidra til å skape arbeidsplasser med høyere verdiskaping, som igjen vil øke effektivitet og produktivitet. Dette er en offensiv, langsiktig og fornuftig tilnærming.

Dagbladet-journalisten Ola Magnussen Rydje har gjort det til en hobby å telle forekomsten av visse ord i regjeringsplattformer. I den siste savnet han ordet «robust», som bare var brukt tre ganger. Han pekte også på at de uforpliktende ordene «vurdere» (119 ganger), «arbeide for» (57 ganger) og «satse» (51 ganger) var mye brukt. Jeg har telt ordene «innovasjon» (56 ganger), «digitalisering» (26 ganger) og «gründer» (11 ganger). Nå ser jeg fram til at regjeringen viser at plattformen er forpliktende og gjør ord til handling.