Blogg:

God virksomhetsstyring skifter fokus: Trelinjemodellen

01. september 2020

Arooj Zahid Dar, Senior Associate rådgivning |
Ann-Cathrin Karlsen Hoffmann, Leder for bærekraftig finans |

Forsvarslinjemodellen (de tre forsvarslinjer) har etter hvert blitt godt innarbeidet i organisasjoner og bedrifter av en viss størrelse. Den har hjulpet til med å systematisere risikostyring og kontroll. Nå kan modellen bli enda mer populær, også blant de som ikke er så opptatt av å bare «stå i forsvar», men som kanskje først og fremst ønsker å fokusere fremover og gripe mulighetene for å nå sine mål. 

Forsvarslinjemodellen hadde søkelys på kontrollelementet hvor intensjonen var å etablere et system for virksomhetsstyring og risikostyring i organisasjoner. Den oppdaterte trelinjemodellen inkluderer i tillegg vurderingen av selskapets evne til å innovere og henge med i dagens VUCA-verden (volatile, uncertain, complex and ambiguous).  Med dette peker modellen på den potensielt største risikofaktoren for selskapets verdi, inntjening eller overlevelsesevne. Samtidig beholder modellen grunnleggende elementer som å hensynta styrets risikoappetitt gjennom hensiktsmessig kontroller og tilstrekkelig forsvar. 

I tillegg til dette skiftet bør du være oppmerksom på følgende endringer: 

  • Internrevisjonen får en mer proaktiv rolle i organisasjonen med større ansvar for å promotere og tilrettelegge for kontinuerlige forbedringer. 
  • Forventningene til samhandling, kommunikasjon og felles måloppnåelse øker. 
  • Innholdet i modellen har fått en ny drakt og blitt samlet i følgende seks prinsipper, hvorav prinsipp 5 og 6 er helt nye i metodikken.  

 

 

Modellen er utarbeidet av The institute of Internal Auditors (IIA) og publisert på IIA Norges hjemmesider. Du finner hele publikasjonen her. 

BDO bistår organisasjoner, selskaper og finansforetak med å etablere eller sikre god virksomhetsstyring. I arbeidet bruker vi anerkjente modeller og rammeverk, slik som IIAs modeller.