Blogg:

Høring om kortere varighet for BKU for klassifisering av varer

29. oktober 2020

Sven Cato Huseby, Senior Manager, BDO Advokater |

Bilde av kontainere på Filipstad

 

Det er fremsatt forslag om at varigheten for bindende forhåndsuttalelser for klassifisering av varer (BKU) skal reduseres fra seks år til tre år. Det tas sikte på at endringene trer i kraft fra 1. januar 2021 hvis det blir vedtatt. Begrunnelsen til tollvesenet er at levetiden på produkter i dag er kortere, og at ny praksis vil samsvare mer med EU-reglene.

Forslaget vil være til ulempe for næringslivet og importører av varer da det vil medføre mindre forutsigbarhet for kalkyler for toll, hyppigere søknader om BKU og lengre saksbehandling. Dagens lange saksbehandlingstid på åtte-ni måneder medfører mindre forutsigbarhet hvis det igjen må søkes om ytterligere ny BKU når treårs fristen nærmer seg slutten. Dette vil også medføre mer byråkrati både for tollvesenet og de næringsdrivende med påfølgende lengre saksbehandlingstid enn i dag - spesielt når alle BKU for klassifiseringer skal utføres fra en avdeling sentralt i Tollvesenet.

Tollvesenet har allerede i dag rett til å trekke tilbake BKU-er som de mener er feil. De næringsdrivende har i dag også en plikt til å sende inn ny BKU hvis produktet endres, så sikkerheten for BKU som gis vil bli ivaretatt selv om fristen er seks år som i dag.

Spesielt for import av næringsmidler vil dette påføre importører mye merarbeid og mindre forutsigbarhet hvis BKU av matvarer kun er gyldig i tre år. 

Høringsfristen er 20. november 2020. Vi oppfordrer derfor importører som blir berørt av dette til å sende inn sine kommentarer til [email protected] innen 20. november 2020.

 

Lyst til å holde deg oppdatert? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.