Blogg:

Høyesterett strammer inn muligheten til overføring av justeringsrett

14. september 2020

Marit Bonnevie Wollebæk , Director, Advokat |

Et eiendomsselskap mente det hadde rett til positiv justering, men ble nektet fradrag på ca. 50 millioner kroner av Skatteetaten. Nå har Høyesterett i en fersk dom gitt staten medhold. Her får du konsekvensene av dommen og hvordan din virksomhet kan gå frem for å sikre justeringsretten. 

I 2008 kjøpte Trysil Fageråsen Eiendom AS et hotell under oppføring fra Estatia Resort Trysil AS. Estatia Resort hadde fradragsført inngående avgift med ca. 50 millioner i forbindelse med byggingen av hotellet. Trysil Fageråsen var på tidspunktet for kjøp av hotellet, ikke i fradragsposisjon.

Ved salg av hotellet pliktet derfor Estatia Resort etter justeringsreglene å betale tilbake fradraget. Avgiftsbeløpet kunne så overføres til Tysil Fageråsen gjennom overføring av en justeringsrett fra Estatia Resort til Trysil Fageråsen. 

Kort tid etter salget gikk Estatia Resort konkurs, og selskapet betalte aldri sin justeringsforpliktelse til staten. Dette var kjent for Trysil Fageråsen. 

Trysil Fageråsen kom etter noe tid i fradragsposisjon. Selskapet benyttet seg da av justeringsretten det hadde fått overført fra Estatia Resort og krevde avgiftsbeløpet utbetalt fra staten.

Skatteetaten var ikke enig i at Trysil Fageråsen hadde overtatt noen justeringsrett fra Estatia Resort, og krevde avgiften som var utbetalt til Trysil Fageråsen tilbakebetalt.

Staten vant saken i tingretten, i lagmannsretten og nå også i en enstemmig Høyesterett. 

 

Hvilke konsekvenser får dommen

Høyesterett er av den oppfatning at Trysil Fageråsen ikke kunne overta en bedre rett enn Estatia Resort hadde. Når Estatia Resort ikke hadde betalt tilbake tidligere fradragsført avgift, slik selskapet var forpliktet til, forelå det ingen justeringsrett for Trysil Fageråsen.

Høyesterett legger med andre ord risikoen for selgers uriktige avgiftshåndtering på kjøper av eiendommen, og ikke på staten.

Høyesterett har dermed lagt seg på en strengere linje for overtakelse og utnyttelse av justeringsrett enn det Høyesterett selv har uttalt når det gjelder adgangen til ordinær fradragsrett utenfor justering. Innenfor de ordinære fradragsreglene i situasjoner der selger uriktig ikke har innbetalt utgående avgift til staten, kan kjøper i enkelte tilfeller fremdeles ha fradragsretten i behold. Risikoen for uriktig avgiftshåndtering hos selger, legges da på staten og ikke på kjøper. Det er det ikke åpning for ved overtakelse av en justeringsrett, etter Høyesteretts ferske dom i Trysil Fågeråsen-saken. Ved overtakelse av justeringsrett ligger risikoen for uriktig håndtering av avgift hos kjøper.

I denne konkrete saken visste Trysil Fageråsen at Estatia Resort ikke hadde betalt tilbake avgiftsbeløpet, slik selskapet var forpliktet til. Slik dommen er begrunnet, er det BDO Advokater sin vurdering at kjennskap til manglende tilbakebetaling fra selger ikke er avgjørende. Også der kjøper er uvitende om selgers mislighold overfor skatteetaten, er det en klar risiko for at kjøper i realiteten ikke har noen rett til å kreve justeringsbeløpet utbetalt fra staten.

 

Hvordan sikre justeringsretten

Ved overtakelse av en større justeringsrett, er det vanlig at retten påvirker prisen på eiendommen. Selger vi normalt ha betalt for justeringsretten ved beregning av prisen på eiendommen. 

For at kjøper skal være trygg på at justeringsretten er reell, anbefaler vi at selger dokumenterer at justeringsforpliktelsen er innbetalt. Kjøper bør også få inn i kjøpekontrakten at selger garanterer for riktigheten av opplysningene som gis om justeringsretten, og det bør avtales nødvendig sikkerhet for kjøper dersom det skulle vise seg at retten til justering ikke er reell, eller er mindre enn det som er opplyst i justeringsoppstillingen.

Har du spørsmål til dommen eller hvordan din virksomhet best kan innrette seg etter den, ta gjerne kontakt med oss i BDO Advokater eller ditt lokale BDO-kontor