1:
  • Bransje: Handel
Blogg:

Handelsbransjens utfordringer – et skråblikk på USA og hvilke paralleller som kan trekkes til Norge.

13. juni 2018

Handelsbransjen i USA viser til røde tall og over 8 000 butikker måtte stenge i løpet av fjoråret. I en artikkel fra BDO-USA, «Retail in the red: BDO BI-Annual Bankruptcy Update», tar BDO pulsen på det amerikanske retail-markedet og prøver å predikere hvordan det vil utvikle seg videre i 2018.
 

Økt kjøpesenterdød

Økt konkurranse fra netthandel trekkes frem som en viktig faktor for redusert salg hos de fysiske butikkene. Det meldes om utbredt kjøpesenterdød i USA – og tall fra CoStar estimerer at 23 % av kjøpesentrene kommer til å miste en av sine viktigste leietakere ila 2018.

Historisk sett foran Norge

To hovedpunkter trekkes frem som forklaring på konkursbølgen i USA; 1) USA ligger i verdenstoppen når det kommer til innovasjon og trender innen netthandel, og 2) de har en av verdens høyeste kjøpsentertetthet. Legges disse to premissene til grunne for utviklingen i USA, kan dette overføres til det norske markedet. Tall fra Pangea Property Partners viser at Norge er i toppen over nasjoner med flest kvadratmeter kjøpsenterareal per innbygger i Europe. Settes dette opp mot nordmenns raske adapsjon av netthandel, er i det minste forutsetningene til stede for en lignende utvikling i Norge.

Predikasjoner i 2018 - Den norske utfordringen

BDO-USA predikerer at den amerikanske konkurshyppigheten vil øke i løpet av året. Forutsetter vi at det amerikanske markedet viser fremtiden til den norske handelsbransjen er det god grunn til bekymring, men desto større grunn til proaktiv handling. Som BDO-USA trekker frem; «One Clear Message for all retailers: listen to consumers and adapt, or die».