• skatteFUNN
Blogg:

Husk å søke skatteFUNN

17. august 2018

Irene Bredvold Weiby, Partner, BDO Advokater |

Husk å søke før fristen utløper 1. september 2018 kl 23:59.

Hva er skatteFUNN?

SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv) er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Gjennom denne ordningen kan bedriften få inntil 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, får støtten utbetalt fra Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret.


I en evaluering fra Samfunnsøkonomisk analyse som ble publisert juli 2018, konkluderes det med at skatteFUNN-ordningen bidrar til økte investeringer i forsknings og utvikling. Sammenlignet med andre FoU-tiltak er ordningen enkel og har lave administrasjonskostnader.

Hva kan man få støtte til?

SkatteFUNN kan bidra med finansiering dersom du skal utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess. Prosjektet må være målrettet og avgrenset, og bedriften må ha nytte av resultatet.

Hvem kan søke?

Alle bedrifter som er skattepliktige til Norge, kan søke. Ordningen gjelder for alle selskapsformer og næringer. Det er ingen begrensninger på omsetning eller antall ansatte.

Bedriften velger selv tema og målsettinger for sitt innovasjonsarbeid, men et SkatteFUNN-prosjekt må alltid være målrettet og avgrenset, og det må handle om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften.

Ordningen forvaltes og administreres av Forskningsrådet og Skatteetaten.

Hvordan få fradrag?

For å kunne nyte godt av ordningen i 2017, må prosjektet være godkjent av Forskningsrådet.
Det er viktig å huske på at skatteFUNN-fradraget ikke kommer automatisk, men må kreves. Kostnader knyttet til prosjektet skal attesteres av revisor og vedlegges skattemeldingen (RF1053).

Kontakt oss dersom du har spørsmål rundt dette, eller besøk skattefunn.no for mer detaljert informasjon.