Blogg:

Hvordan sikre proaktivt styrearbeid i krevende tider?

29. juni 2020

Håvard Hammertrø |
Inga Hoberg Sørensen, Senior Associate, Consulting |

I krevende tider er det enda viktigere at styret leverer gode råd og beslutninger basert på innsikt. Her følger noen tips til hvordan du som styremedlem kan gjøre en best mulig jobb, og hvordan du som eier av en virksomhet kan hjelpe styret å fylle denne rollen. 


I skrivende stund er Norge blant annet preget av koronaepidemien, en rekordstor arbeidsledighet, en rekordlav oljepris, en styringsrente på 0,0 %, samt svært volatile valutakurser.  Konkurranseintensiteten i flere bransjer var betydelig også før koronakrisen satte inn i mars 2020. I den «nye» virkeligheten må virksomheter både manøvrere seg gjennom et krevende og uoversiktlig landskap, samtidig som de skal utvikle seg videre og håndtere konkurranse fra andre aktører. I dette arbeidet er styret en viktig ressurs for å sikre en bærekraftig utvikling av virksomheten.  
 

Sjekkliste: Hvordan være et proaktivt styremedlem?

For at styret skal bidra i verdiskapningen må styremedlemmene utøve proaktivt styrearbeid. Nedenfor følger noen problemstillinger som kan være til inspirasjon for hvordan styret angriper sitt arbeid fremover for å sikre levedyktighet og utvikling av virksomheten:  

 

Har styret kartlagt de mulighetene og utfordringene som virksomheten står ovenfor? 

Norske bedrifter har aldri vært i en lignende problemstilling som det vi møter i dag. Likevel er det hensiktsmessig å kartlegge mulige scenarioer som kan påvirke virksomhetens videre drift. Styret oppfordres til å innhente så mye informasjon som mulig fra daglig leder, konkurrenter, bransjeledere og eksperter. Jo bedre forberedt styret er på de ulike scenarioene, desto raskere kan virksomheten snu seg om.  

 

Har bedriften kompetansen som skal til?  

Søk støtte hos rådgivere eller kontaktnett raskt. Dette er ikke tiden for å tro, men å vite og sørge for at riktig fokus og kompetanse er til stede i virksomheten og i styret slik at man kan ta de nødvendige prioriteringene og beslutningene. 

 

Har bedriften kontroll på likviditeten nå og på lang sikt? 

Dette er avgjørende for å sikre levedyktighetØkonomiansvarlig må ha full og løpende kontroll på likviditeten, og det må lages prognoser på likviditetsbehovet i tiden fremover. 

 

Har alle tiltakspakker fra Regjeringen blitt vurdert? 

Det foreligger mange ulike tiltakspakker. Sørg for å ha kontroll på alle sammen slik at de som er aktuelle for din bedrift kan tas tak i. For full oversikt over tiltakspakkene se her.  

 

Er beslutningsinformasjonen à jour? 

Korrekt beslutningsinformasjon må være på plass. Sørg for at økonomiansvarlig har kontroll og er løpende oppdatertEn undersøkelse vi gjorde blant styremedlemmer på Innlandet viser at prognoser er viktige beslutningsgrunnlag for styrene, men i flere tilfeller mener respondentene at prognosene ikke er av høy nok kvalitet. Gode beslutninger krever god informasjon. Gjør nødvendige tiltak dersom kvaliteten på beslutningsgrunnlaget er for lav i din virksomhet.   

 

 Har virksomheten god dialog med de viktigste kundene og leverandørene?  

Du skal samarbeide med kundene og leverandørene gjennom krisen og du skal mest sannsynlig samarbeide med dem i etterkant. Ta vare på relasjonene og vær aktiv i kommunikasjonenOm noen av dine samarbeidspartnere får utfordringer må styret ta ansvaret for å kartlegge alternativer så raskt som mulig.  

 

Er virksomheten mottakelig for nytenking og innovative løsninger? 

Innovative styrer har stor betydning for inntjening og fremgangInnovasjon og utvikling er særskilt prioritert fra Regjeringens tiltakspakker. Dette er et godt tidspunkt for å ta tak i endringsarbeidet. Full oversikt over innovasjonstiltakene finner du her 

 

Har styret hyppige styremøter? 

Situasjonen endrer seg fra dag til dag. Sørg for å ha oppdatert beslutningsgrunnlag og hyppige styremøter som legger til rette for at virksomheten kan snu seg raskt og holde tritt med endringstakten i markedet. Det å ikke kunne møtes fysisk er ingen hindring for dette. Tvert imot kan digitale møter føre til høyere effektivitet og produktivitet så lenge de ledes godt. 

 

Hvordan sette riktige krav til styret?

Krevende tider krever aktiv tilstedeværelse fra styret. Utfordrende situasjoner løses best ved bevisste valg og planer. Søk kompetanse og råd, ta beslutninger basert på riktig informasjon og se etter muligheterVi i BDO sitter på et bredt spekter av kunnskap, innen ulike bransjer og fagområderog vi kan gjerne hjelpe deg. Du finner ditt lokalkontor her om du ønsker å snakke med en av oss.

 

Les også "Styrene henger etter med riktig kompetanse".

 

Lyst å få med deg flere slike artikler? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.