Blogg:

Kanselleringer eller avbestillinger – hva med behandlingen av merverdiavgiften?

17. april 2020

 

Koronakrisen har rammet næringslivet hardt. Mange selskaper opplever at kundegrunnlaget faller bort og at inngåtte avtaler om levering av varer og tjenester sies opp. Kansellering og håndtering av erstatninger kan reise en del ulike avgiftsmessige problemstillinger for de involverte selskapene. Hvordan håndterer du da merverdiavgiften? 

 

Ingen omsetning, ingen merverdiavgift

Merverdiavgiften er en omsetningsbasert avgift, som i utgangspunktet skal svares ved omsetning av alle varer og tjenester. Omsetning er i loven definert som levering av varer og tjenester mot vederlag. Systemet er derfor; ingen omsetning, ingen merverdiavgift.

Som følge av koronapandemien og de utfordringer dette medfører, vil det kunne oppstå avbestillinger fra kunder uten at selger har levert varen eller tjenesten, utstedt faktura og fått betalt. Siden det ikke har skjedd noen levering fra selger, foreligger det ingen omsetning og selger skal dermed ikke rapportere eller innbetale merverdiavgift knyttet til den avbestilte leveransen.

Dersom kunden må betale et gebyr eller selger mottar en erstatning i forbindelse med avbestillingen, vil det heller ikke foreligge plikt til å beregne merverdiavgift av gebyret/erstatningen ettersom det ikke er levert noen varer eller tjenester fra selger. Det foreligger ingen omsetning i merverdiavgiftsrettslig forstand. Gebyret/erstatningen skal ikke inkluderes i skattemeldingen for merverdiavgift.

 

Gjelder også ved forskuddsfakturering

Reiselivsnæringen er spesielt hardt rammet i disse tider og opplever svært mange avbestillinger og kanselleringer. For flyreiser og pakketurer kan selger utstede faktura og ta betalt før tjenesten har blitt levert (forskuddsfakturering). Selger må innrapportere og betale merverdiavgift i den termin hvor faktura er utstedt. Dersom kunden avbestiller eller operatøren kansellerer reisen etter at faktura er utstedt, skal selger utstede kreditnota og tilbakeføre tidligere rapportert merverdiavgift i den terminen hvor kreditnotaen utstedes. Dette innebærer altså at tidligere innbetalt merverdiavgift refunderes som følge av avbestillingen/kanselleringen.

BDO Advokater AS kan bistå i vurderingen om avbestillingene og kanselleringene anses som avgiftspliktig omsetning og eventuelle avgiftsrettslige konsekvenser dette kan få for selskapet.

 

Ta kontakt med oss eller ditt lokale BDO-kontor.