• Klassifisering av import av ferdigretter – store tollkonsekvenser ved feildeklarering
Blogg:

Klassifisering av import av ferdigretter – store tollkonsekvenser ved feildeklarering

31. mai 2019

Borgarting Lagmannsrett har fastsatt dom i en klagesak som vi har hatt om gyldigheten av vedtak om etterberegning av toll og administrativ tilleggstoll.

Spørsmålet har vært i hvilket kapittel i tolltariffen to ferdigretter skulle klassifiseres. Lagmannsretten kom til at den vesentlige karakteren til ferdigrettene var kjøttet, men at dette har vært «tvilsomt og prinsipielt» og derfor slipper selskapet å betale hoveddelen av tillegget og slipper også å dekke saksomkostninger. Dommen vurderes påanket til Høyesterett.

Viktig med bindende klassifiseringsuttalelse

Import av matvarer, og særlig import av kjøttprodukter, har høy tollsats. Det er derfor viktig at det søkes om bindende klassifiseringsuttalelse (BKU) til tollvesenet før import av matvarer finner sted. Dette for å unngå risiko for feildeklarering og etterberegning av toll bakover i tid.

Ved ferdigretter som består av ulike komponenter, som ikke skal blandes sammen, må de ulike komponentene holdes opp mot hverandre, og produktet klassifiseres etter delen som gir ferdigretten dens vesentlige karakter, dersom det kan avgjøres.

Lagmannsretten tilføyer at også HS-kommentarene gir noe støtte for en slik tolkning. Her uttales at hva som gir varen dens vesentlige karakter «for eksempel» kan avgjøres etter «materialets eller delens beskaffenhet, omfang, mengde, vekt eller verdi, eller etter den betydning vedkommende materiale eller del har ved varens bruk».

Produktene i denne saken skal ikke blandes sammen, slik som for eksempel gryteretter og ulike risblandinger. Produktene består av separate komponenter, men som presenteres som en helhetlig rett. I begge rettene fremstår kjøttet som hovedingrediensen, mens saus, potet og grønnsaker er tilbehør. Det gjenspeiles også i produktenes tittel og markedsføring. Det er videre kjøttet som utgjør den vesentlige verdien av varene. At andelen kjøtt er under 20 prosent, målt ut fra produktenes totalvekt, er da ikke avgjørende selv om det er et krav i notene til kapitelet i tolltariffen som omhandler kjøttprodukter. Det er etter dette posene med kjøtt som gir varene deres vesentlige karakter, og dermed må hele ferdigretten tarifferes som en kjøttrett med høy tollsats. Tollsatsen for kjøttprodukter beregnes av netto kg og i tilfeller som dette med ferdigretter vil tollsatsen bli beregnet av den totale nettovekten for hele produktet og ikke kun for kjøttandelen.

Vi bistår gjerne med å kvalitetssikre tarifferingen av matvarer for importører for å eliminere risiko for feildeklarering og medfølgende risiko for store etterberegninger av toll.