1:
  • Kraftsektoren – krav til selskapsrettslig og funksjonelt skille
Blogg:

Kraftsektoren – krav til selskapsrettslig og funksjonelt skille

06. mars 2019

Boye Wangensten Berge, Director BDO Advokater |

Flere kraftselskaper rammes etter at regjeringen nylig bestemte at kravet til funksjonelt skille skal gjelde for nettvirksomhet med over 10 000 kunder.

Kraftbransjen i Norge er i stadig endring. Kraftselskaper som har nettvirksomhet må tilpasse seg endringene i energiloven (vedtatt 17. mars 2016) som stiller krav til selskapsrettslig og funksjonelt skille mellom nettvirksomheten og annen kraftvirksomhet. Endringene skyldes blant annet ønsket om å unngå kryssubsidiering mellom nettvirksomheten og annen kraftvirksomhet som er konkurranseutsatt. Kundene skal dermed ikke betale mer enn nødvendig for nettjenestene.

Energiloven krever at vertikalt integrerte selskaper må etablere et selskapsrettslig og funksjonelt skille mellom nettvirksomheten (monopolvirksomhet) og øvrig kraftvirksomhet (kommersiell produksjon og salg av kraft).

Kravet om selskapsrettslig skille innebærer at nettvirksomhet må skilles ut i egne selskap som verken kan eie annen kraftvirksomhet eller eies av selskap med annen kraftvirksomhet. Det er likevel adgang til å eie nettselskapet innenfor konsern så lenge eierselskapet er et rent holdingselskap el. Kravet til selskapsrettslig skille gjelder for all nettvirksomhet uavhengig av størrelse og antallet kunder.

 

Flere kraftselskaper rammes

Kravet om funksjonelt skille innebærer at det ikke er adgang til å benytte samme personell i nettselskapet (monopolvirksomheten) som i den øvrige kraftvirksomheten (kommersiell kraftvirksomhet) gjelder imidlertid ikke for all nettvirksomhet. Rammene for funksjonelt skille har vært endret flere ganger. Nylig har regjeringen bestemt at kravet til funksjonelt skille skal gjelde for nettvirksomhet med over 10 000 kunder. Dermed rammes flere kraftselskaper enn det gjorde bare for kort tid siden da det ble inngått et politisk kompromiss om at bare nettvirksomhet med over 30 000 kunder skulle omfattes.

NVE utarbeider forskrifter som hovedsakelig skal presisere kravene til funksjonelt skille, og det er forventet at forslagene sendes ut på høring i løpet av 2019.

Selskapene har frist på seg ut 2021 til å tilpasse seg kravene i energiloven.

BDO har spisskompetanse og betydelig erfaring i å bistå kraftkunder på dette området.

Ta kontakt med Partner/Advokat Boye W. Berge (email: [email protected], tlf.: 971 44 262) eller Partner/Advokat Bård Braathen /email: [email protected], tlf.: 412 97 307).