Blogg:

Krise skaper også muligheter - disse grep mulighetene

03. april 2020

Monika Ryan Gillerhaugen, Manager, revisjon |

 

Den nye hverdagen med hjemmekontor og digitale møter, er et sikkert tegn på at kriser også leder til muligheter. Det er i hvert fall tilfelle for noen virksomheter i Innlandet. Både restauranten Heim og interiørbutikken Hvit Tråd grep mulighetene. I Gjøvik og Ringsaker samarbeider kommunen og taxi-selskapet. Her er hvordan disse virksomhetene lyktes.  

Flere virksomheter i Norge gjør nå betydelige grep for å omstille seg, gjerne også i tett samarbeid med gode kunder og næringsvennlige kommuner. Flere kommuner har i løpet av den siste tiden bidratt betydelig for å sikre aktivitet og handel, samtidig som man tar hensyn til reguleringer og smittereduserende tiltak.  

 

Taxi-selskap og kommune samkjører utkjøring til kunder  

På Gjøvik deltar 47 butikker i samarbeidet «Rett hjem Gjøvik». Samme ordning er iverksatt i Brumunddal, hvor 24 butikker deltar. Samarbeidet er et initiativ fra de respektive byenes handelsstandsforeninger, Gjøvik- og Brumunddal Taxi og Gjøvik og Ringsaker kommuner. Kundene foretar bestilling direkte fra butikken, som sender varene med taxi hjem til kunden. Oppgjør foregår digitalt.   

Næringssjef i Ringsaker kommune, Tor Rullestad, sier at mange av aktørene i ordningen er nisjebutikker som allerede hadde iverksatt lignende initiativer. Ved å samkjøre initiativene, vil dette bidra til å gjøre ordningen kjent og sikre aktivitet for flere av virksomhetene. Daglig leder i Byen Vår Gjøvik, Line Kildal, uttaler at flere av butikkene allerede har sett god effekt av initiativet. Flere av butikkene har tatt grep for å være synlige på digitale flater. Mange av disse opplever en betydelig økning i aktivitet grunnet synlighet på sosiale medier, og bestilling fra kanaler som Facebook og Instagram.   

 

Salg på nett uten nettbutikk  

En butikk som allerede før 12. mars hadde en tydelig profil på sosiale medier og en betydelig andel lojale kunder var Hvit Tråd, en liten bedrift med to fysiske butikker (Hamar og Gjøvik). De har ingen nettbutikk, men innså raskt at den etablerte kanalen i sosiale medier, med en betydelig andel følgere, var nøkkelen til fortsatt aktivitet og omsetning. De iverksatte kampanjer på Instagram for å gjøre utvalget i butikk tilgjengelig for sine kunder, og tilbød tidlig gratis hjemkjøring av varer. Butikksjef hos Hvit Tråd på Hamar, Hanne Lucy Sterud, følger selv opp bestillinger og kjører ut varer. I tillegg setter hun sammen antrekk for kunder på bestilling ved å bruke mobilen aktivt som verktøy.   

 

Fra skjenkebevilling til midlertidig salgsbevilling  

Proaktivitet og evnen til å tenke løsningsorientert selv i en tid hvor mye er uforutsigbart er avgjørende. Heim Gruppen har fem restauranter; Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Oslo og Fredrikstad. Med mye bransjeerfaring, kreativitet og gjennomføringsevne bestemte ledelsen seg raskt for at de skulle fokusere på mulighetene i situasjonen. Siden 12. mars har Heim Gruppen i samarbeid med gründerselskapet Delivia, rullet ut take-away og delivery («Rett Heim») for restaurantene i Innlandet. I Oslo ble samarbeid med Foodora og Wolt initiert. Samtlige initiativer for å komme hjem til gjestene, når de ikke kan komme til Heim. I tillegg har de tre kommunene Lillehammer, Hamar og Gjøvik etter rask saksbehandling sørget for at Heim nå kan levere håndverksøl til maten de kjører ut.   

Krisen endrer hvordan vi handler, samhandler og kommuniserer. Den viser i tillegg at vi ved å se muligheter i det nye landskapet, også finner løsninger for hvordan vi kan komme tettere på kunder.   

 

Les også om hvordan du og din virksomhet kan forberede seg på en ny hverdag.

Trenger du bistand? Vi kan hjelpe deg. Kontakt ditt lokale BDO-kontor eller se hvordan vi kan hjelpe deg her.

Se også våre lokale BDO-kontorer på Hamar, Gjøvik og Lillehammer.