• Kryptovaluta: Har du kontroll på risiko og endrede rammebetingelser?
Blogg:

Kryptovaluta: Har du kontroll på risiko og endrede rammebetingelser?

29. november 2018

I budsjettavtalen mellom KrF og regjeringspartiene Frp, Høyre og Venstre, den 20. november 2018, ble det besluttet at datasentre som produserer kryptovaluta må betale normal el-avgift fra årsskiftet. Datasentre som benytter datakraft, eller leier ut datakraft til «utvinning» av kryptovaluta har pr. dags dato samme rabatt som annen kraftkrevende industri. 

Kryptovaluta, også omtalt som virtuelle verdier, er unike digitale representasjoner av en «eiendel». Den mest kjente kryptovalutaen er Bitcoin, som i utgangspunktet er ment å være et betalingsmiddel som fungerer uten behov for sentrale parter/mellomledd til å prosessere betalinger. Dette blir muliggjort av blockchain-teknologi som benyttes i de fleste kryptovalutaer. Kort fortalt muliggjør blockchain-teknologi at parter kan overføre digitale verdier direkte til hverandre. Teknologien gir tillitt i prosesser hvor tillitt i utgangspunktet kan være en mangelvare.    


Nye hvitvaskingsregler har trådt i kraft

Frem til nå har virtuelle verdier stort sett vært uregulerte og preget av høy grad av anonymitet. Dette har skapt utfordringer relatert til overholdelse av eksisterende regelverk og manglende mulighet for myndigheter til å hindre uønsket bruk av teknologien. 


Hvitvaskingslovens anvendelsesområde ble fra og med 15. oktober 2018 utvidet til å gjelde vekslingstjenester og oppbevaringstjenester for virtuelle verdier. Dette betyr at tilbydere av vekslingstjenester mellom virtuell valuta og offisiell valuta blir rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. Tilbydere av disse tjenestene underlegges også tilsyn av Finanstilsynet og pålegges en registreringsplikt for å drive virksomhet.

 
Nye hvitvaskingsregler omfatter terrorfinansiering

Rapporteringspliktige må også etterleve en rekke krav for å forebygge og avdekke forsøk på finansiering av terror. Dette innebærer at tjenestetilbydere må gjennomføre kundetiltak for å kartlegge betalingsmottaker og formålet med selve transaksjonen. Terrorfinansiering omhandler ofte midler som er lovlig ervervet, men som har et straffbart formål.    

 
Risikovurdering av kunder

Endrede regulatoriske rammebetingelser og virksomheters egne risikovurderinger vil kunne påvirke hvordan kundeforhold eller forretningsforbindelser i denne kategorien skal håndteres. Formålet er å sikre at virksomheten ikke tar uønsket risiko eller at virksomhetens verdigrunnlag utfordres på områder som bærekraft, menneskerettigheter, miljø og korrupsjon. Sett fra et hvitvaskingsperspektiv er bransjen generelt forbundet med høy omdømmerisiko og i noen tilfeller negativ medieoppmerksomhet. 


Kunder som driver innenfor virtuelle verdier innebærer risiko, men årsak og grad varierer. Det kan være hensiktsmessig å kategorisere og risikovurdere kunder og forretningsforbindelser etter produkt/tjeneste som leveres. 


Hjelp til å navigere i ukjent farvann 

Selv om det fortsatt er flere ubesvarte spørsmål og regulatoriske utfordringer ved bruk av kryptovaluta, er det også viktig å påpeke at mange av dagens funksjonalitet ved de mest kjente kryptovalutaene ikke nødvendigvis definerer hvordan funksjonaliteten til kryptovaluta vil være i fremtiden. Det foregår mye innovativ utvikling innenfor kryptovaluta-sektoren som blant annet forsøker å løse utfordringer med høyt strømforbruk, lav skaleringsevne, manglende funksjonalitet for å overholde gjeldende regelverk og forsøk på å skape mer brukervennlige applikasjoner. 


BDO bistår flere virksomheter innen kryptosektoren med problemstillinger innen skatt og avgift, revisjon, regnskap og kommunikasjon med myndigheter. Vi har eksperter på hvitvaskingsreglene som gir råd om praktisk etterlevelse, krav til etablering av kunde- og kontrolltiltak, vurderinger knyttet til risiko og eventuelt avvisning/avvikling av kundeforhold. 


Kontakt oss dersom du har spørsmål rundt nytt regelverk, eller generelle spørsmål om kryptovaluta og blockchain. Mer informasjon om våre tjenester for virksomheter som driver med kryptovaluta finner du her.