Blogg:

Mangelfull risikostyring svekker marginene i bygg- og anleggsbransjen

12. august 2020

Bygg- og anleggsbransjen preges mer og mer av komplekse prosjekter og kontraktsformer, noe som bidrar til å øke risikoen i prosjektene. Dette bidrar i høyeste grad til å øke presset på marginene i bransjen. Det er utfordrende å få en sunn økonomi samtidig som kravene fra byggherre øker. Det er videre krevende å treffe på egne målsettinger for HMS, ytre miljø, lønnsomhet, kvalitet og effektivitet i komplekse kontrakter. 

 

Økt fortjeneste med lavere usikkerhet

Forståelse av risikoen i kontraktene og prosjektene er helt avgjørende. De senere årene har prising og håndtering av risiko i prosjektene fått økt oppmerksomhet. Tendensen viser tydelig at aktørene som er best på risikostyring er de som oppnår de beste marginene. Fokus på risiko og muligheter i et prosjekt vil ikke bare bidra til å redusere nedsiden knyttet til konsekvenser av risikoer, men også bidra til å synliggjøre muligheter for forbedring.

 

Misforståelser og dobbelt arbeid

Signerer dere en kontrakt uten å kjenne alle kontraktskrav? Hvor mye koster en misforståelse? Eller hvor mye koster det at det samme arbeidet må utføres to, tre eller kanskje fire ganger? 

Manglende risikostyring og kvalitetssikring av kontraktskrav i bygg- og anleggsbransjen er en gjenganger. Mange lar seg friste av store kontraktsummer i en krevende tid. Uten å kvalitetssikre hva det faktiske kravet er, signeres kontrakter altfor hastig. Kontraktssummen trigger mer enn det å ha fokus på å forstå omfanget av hva kravene innebærer. Prosjekter starter opp uten å forankre og sikre at alle i prosjektet er kjent med hva kontraktens krav faktisk innebærer. Prosjektene blir preget av feil og mangler, utfordringer og misforståelser. Dette forsinker, endrer og øker kostnadene. Byggherren blir misfornøyd. Ledelsen blir misfornøyd. Og samarbeidet og gleden i prosjektteamet stuper. Og i verste fall kan prosjektet ende opp i rettsapparatet.

 

God risikostyring krever kompetanse

Det er viktig å ta eierskap til risikostyring i egen organisasjon, og la dette bli en naturlig del av prosjektene – på alle nivåer. God risikostyring reduserer sjansen for feil og mangler, og åpner muligheten for bedre inntjening og måloppnåelse i prosjektet.

Her er noen relevante spørsmål å stille seg selv:

  • Vet prosjektteamet hva som skal leveres?
  • Har vi den rette kompetansen tilgjengelig gjennom prosjektet?
  • Når retter vi opp kursen dersom den er feil? Eller er den feil?
  • Hva sto det egentlig i Fylkesmannens utslippstillatelse, og hva betyr dette for oss?
  • Eller hva innebærer egentlig en ISO-standard for dere?
    Er det bare mye tekst og en uendelig rekke med krav?
    Eller er det faktisk mulig å treffe egne målsettinger ved valg av smarte og effektive rutiner dersom kravet følges?

Prosjekttimer har joggesko og sprinter lett frem til leveringsdagen står der. Overskridelsene blir fort store. Hvor risikovillig skal man være? Hvorfor ikke bare forstå kravet, og gjøre det som er nødvendig for å komme i mål innenfor planlagte rammer?

 

Verktøy for å redusere operasjonell og finansiell risiko

BDO har kompetanse og erfaring fra bransjen, og er rustet til å være en god sparringpartner og støttespiller. BDO leverer verktøy for risikostyring som sikrer at du utnytter alle relevante data i egen virksomhet. Verktøyene tilpasses den enkelte bedrifts størrelse og kompleksitet. Våre erfarne konsulenter innen risikostyring samarbeider med erfarne konsulenter innen Business Analytics for å utvikle en risikorapportering tilpasset ditt behov. Bevisst arbeid med operasjonell og finansiell risiko vil bidra til økt lønnsomhet og fortjeneste for det enkelte prosjekt, så vel som for virksomheten for øvrig.

Gjør det enkelt! Dropp lange og kjedelige prosedyrer. Sett tydelige oppgaver, ansvar og myndighet. Velg forståelig tekst og enkle rutiner. God risikostyring starter med å forstå kravene, og vi har erfaring og metoder for å sikre selskapets verdier.

Kontakt oss og les mer om risikostyring i bygg- og anleggsbransjen her.