1:
Blogg:

Nå er sikkerhet ekstra viktig for SMB – slik kommer du i gang!

25. september 2020

Amalie Hollen, Senior Associate, rådgivning |

 

Virksomheter har i flere måneder operert i en unntakstilstand uten sidestykke. Da er bedrifter ekstra sårbare dersom uønskede hendelser som spionasje, tyveri eller cyberangrep plutselig skulle inntreffe. Her er våre råd til hvordan du tar grep i din bedrift. 

Sikkerhet er viktig – særlig i unntakstilstand

Alle virksomheter har verdier som bør beskyttes, og uønskede hendelser rammer selv «de beste». Når mange nå håndterer endringer, omsetningsfall, permitteringer og generell usikkerhet knyttet til hva fremtiden vil bringe, er det lett å nedprioritere forebyggende sikkerhets- og beredskapsarbeid, fordi man har nok med å håndtere. Men det blir ikke mindre viktig å prioritere sikkerhet og beredskap nå og i tiden fremover – snarere tvert imot. 

 

Små og mellomstore bedrifter er særlig utsatte

Dessverre ser vi at risikoen for uønskede hendelser er stor blant små og mellomstore bedrifter. Når det gjelder IT-sikkerhet har mindre selskaper ofte de minst beskyttede maskinene, kontoene og nettverkssystemene. I mange tilfeller mangler de også tilstrekkelig kompetanse eller kapasitet til å jobbe proaktivt og helhetlig med sikkerhet og beredskap.

 

Start med å gjennomføre en risikovurdering 

Innenfor sikkerhet og beredskap er det ofte mye å ta tak i, mange kan nok oppleve feltet som uoversiktlig og komplekst. For å komme i gang med eller forbedre sikkerhetsarbeidet i din virksomhet, anbefaler vi at du starter med en risikovurdering. Den vil legge det videre grunnlaget for tiltakene som bør iverksettes for å etablere et sikkerhetsnivå som samsvarer med det risikobildet dere konkret står overfor. 

 

Iverksett tiltak og lag et årshjul med planlagte aktiviteter

Deretter starter arbeidet med å gjennomføre tiltak som overfører, fjerner eller reduserer identifisert risiko. For å sette arbeidet i system, kan det være lurt å lage et årshjul med planlagte aktiviteter for det kommende året. På den måten oppleves oppgavene mer overkommelige, og du er sikker på at nødvendige tiltak faktisk gjennomføres. Eksempler på aktiviteter som kan inngå i et slikt hjul, kan være å øke dine ansattes bevissthet gjennom et nettfiskekurs, gjennomføring av en penetrasjonstest, arrangering av en beredskapsøvelse eller oppdatering av virksomhetens beredskapsplan. 

 

Søk råd hvis du er i tvil

God sikkerhet trenger ikke å være kostbart, mens dårlig sikkerhet kan være både dyrt og lite effektivt den dagen en uønsket hendelse inntreffer. Hvilket behov har din virksomhet, og hvilke konkrete sikkerhetstiltak er det som dekker dette behovet? Altfor ofte ser vi at sikkerhetstiltak enten er dimensjonert feil, uhensiktsmessige eller ineffektive. Det kommer av at rådene som gis ofte er generiske og lite tilpasset den enkelte bedrifts behov. For små og mellomstore bedrifter kan det derfor være fornuftig å søke råd hos noen som gir deg tilpassede råd om hvordan akkurat din virksomhet bør sikre seg.   

 

Les om våre tjenester innen sikkerhet og beredskap her.