1:
  • Når må norske firmaer registrere seg for merverdiavgift i utlandet?
Blogg:

Når må norske firmaer registrere seg for merverdiavgift i utlandet?

17. januar 2020

I Norge har firmaer plikt til å registrere seg for merverdiavgift om de overstiger en omsetningsgrense på NOK 50 000 i løpet av en tolv måneders periode. For norske firmaer som driver avgiftspliktig omsetning i utlandet kan også tilsvarende regler om registreringsplikt oppstå.

For utenlandske firmaer i Norge er grensen den samme, og de blir registreringspliktige i Norge dersom de de har avgiftspliktig omsetning her. Det vanlige er da å opprette et NUF (norsk avdeling av utenlandsk foretak). 

Fordelen med å være registrert for merverdiavgift er at virksomheten får fradragsrett på den inngående merverdiavgiften og også kan fakturere kunder med moms (beregne utgående mva.). 

 

Salg til utlandet

I utgangspunktet er salg av varer og tjenester til utlandet merverdiavgiftspliktig, men med nullsats, som betyr at det ikke skal beregnes moms når mottaker i utlandet er næringsvirksomhet eller offentlig virksomhet. At salget er merverdiavgiftspliktig vil si at du likevel får fradragsrett for momskostnadene som relaterer seg til salget.

Norske firmaer utvider stadig salg og handel til større markeder, og spørsmålet om dette kan medføre registreringsplikt for merverdiavgift i andre land kan dukke opp.

For norske firmaer som driver avgiftspliktig omsetning i for eksempel EU-land er reglene relativt like de norske, med litt forskjellige statlige tilpasninger og verdigrenser. 

 

Registreringsplikt i EU-land

Reglene i EU er i all hovedsak lik de norske, men med noen statlige tilpasninger. I for eksempel Danmark vil en virksomhet være generelt registreringspliktig når den årlige omsetningen overstiger DKK 50 000. Dersom selskapet vet på forhånd at omsetningsgrensen vil passeres i løpet av året, kan selskapet registreres når første omsetning oppstår. Dersom det importeres varer hvor verdien overstiger DKK 80 000, vil det også utløse plikt til registrering i det danske merverdiavgiftsregisteret.

Omsetningsoppgaver leveres i utgangspunktet hvert kvartal, men dersom forventet årlig omsetning overstiger DKK 50 000 000, må det leveres omsetningsoppgaver månedlig. 

I Sverige må virksomheter registreres for MVA dersom omsetningen overstiger SEK 30 000. Her leveres også omsetningsoppgaver levers hvert kvartal, med mindre forventet årlig omsetning overstiger SEK 40 000 000. Da må det leveres omsetningsoppgaver månedlig.

Finland har et litt mer liberalt registreringssystem, der må virksomheter registreres når MVA-pliktig omsetning overstiger EUR 10 000 i løpet av et regnskapsår. Men her er også mulig å registreres frivillig før beløpsgrensen er passert, med den virkning at selskapet vil ha fradragsrett for inngående avgift så snart søknaden er innlevert. 

Før søknaden er ferdigbehandlet av finske skattemyndigheter, kan selskapet fradragsføre inngående merverdiavgift, og oppkreve utgående merverdiavgift, så lenge faktura og andre tilsvarende dokumenter markeres med «VAT registration pending». Her leveres omsetningsoppgaver på månedlig basis.

 

Eksport og nullsats

Dersom man ikke er registreringspliktig i det landet man sender varer til er det viktig å være oppmerksom på hvilke leveringsvilkår som gjelder, og hvordan leveringen av varen faktisk skjer. En forutsetning for nullsats er at varen sendes til utlandet. Dette skal dokumenteres med salgsdokument, tolldeklarasjon og attest for utførsel.

Overleverer du varene i Norge skal salget beregnes med norsk moms, uavhengig av om varen faktisk skal benyttes i utlandet.