1:
  • Kommunelov
Blogg:

Ny kommunelov – låneopptak, også til kjøp av single purpose-selskaper

12. juli 2018

Øyvind Sunde, Director Administrasjon |

Kjøp og salg av næringseiendom mellom private parter skjer ofte gjennom kjøp av aksjene i selskapet (selskapet er hjemmelshaver til eiendommen). Dette har bakgrunn i skattefordelen som følger av fritaksmodellen i skattereglene, og at det ikke betales dokumentavgift ved kjøp av selskaper. Inntil nå har kommuneloven hatt et generelt forbud mot å låne til aksjekjøp selv om selskapet ikke har annen virksomhet enn å eie eiendommen. Et eksempel kan være en skole finansiert gjennom OPS-kontrakt, og at kommunen i leieperioden ønsker å kjøpe ut skolen som er organisert som et eiendomsselskap.

Den nye loven åpner nå for å kunne kjøpe såkalte single purpose-selskaper og finansiere kjøpet med lån. Forutsetningen er at kommunen kjøper alle aksjene i eiendomsselskapet, og at selskapets eneste formål er å eie og drifte eiendommen, at selskapet ikke har vesentlig andre forpliktelser enn det som følger av eiendomsdriften og at selskapet ikke har andre ansatte enn daglig leder.