• Kommunelov
Blogg:

Ny kommunelov - lån og tilskudd til andres investeringer – og periodisering

10. juli 2018

Øyvind Sunde, Director, rådgivning |

Tilskudd til andres investeringer skal fortsatt som hovedregel føres som driftsutgift. ‘Andre’ er generelt andre. Dersom andre er kommuner, er det unntak, se nedenfor. Det at det er forbud generelt om å dekke tilskudd av kapitalinntekter, bidrar til at kommunenes formue ikke svekkes til fordel for andre. Å dekke dette over driftsbudsjettet gjør at kommunen har kapitalinntekter til å finansiere egne investeringer.

 

Loven åpner for at en kommune kan ta opp lån for å yte tilskudd til investeringer relatert til lovpålagte oppgaver i en annen kommune, og på samme måte at det skal være anledning til å benytte egne kapitalinntekter til å yte tilskudd til annen kommunes investeringer. Dette kan være investeringer i helse- og omsorgstjenester. Denne adgangen skal ikke gjelde på tvers av forvaltningsnivåer. Det kan likevel gjelde investeringer i kommunalt eide selskaper, så som kulturhus og kollektivmidler (fylkeskommunen). En begrensning er at låneopptaket (og tilskuddet) ikke kan være forholdsmessig større enn kommunens eierandel i selskapet.


Det gjøres også en presisering av anordningsprinsippets forståelse når det gjelder forpliktelser om å yte tilskudd over flere år. Slike flerårige tilskudd skal utgiftsføres etter hvert som tilskuddene overføres til mottaker. Da finansieres de årlige tilskuddene over de budsjettårene som forpliktelsen løper.