• Kommunelov
Blogg:

Ny kommunelov - låneavdrag etter avskrivningsmetoden

17. juli 2018

Øyvind Sunde, Director, rådgivning |

Beregning av minimumsavdrag etter vektingsmodellen etter forrige kommunelov avvikles. Nå skal disse avdragene beregnes ut fra størrelsen på avskrivninger på varige driftsmidler. På den måten vil størrelsen på avdragene bedre samsvare med avskrivningene på driftsmidlene som lånene har finansiert. Minimumsavdraget beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom lånegjeld og bokført verdi på varige driftsmidler. Konsekvensen av denne ‘avskrivningsmetoden’ er at kravet til minimumsavdrag blir høyere enn tidligere, men at dette vil skape sunnere kommuneøkonomi.

 

Formidlingslån og mottatte avdrag på disse utlånene holdes utenfor beregningen av minimumsavdragene. Det samme gjelder eventuelle lån for finansiering av investeringer i kirkebygg.


Kravet til minimumsavdrag innebærer en betalingsplikt: Det er ikke tilstrekkelig å avsette midler i regnskapet tilsvarende minimumsavdraget. Nedbetalingsplikten er ikke til hinder for at kommunene kan ta opp avdragsfrie banklån eller kortsiktige eller langsiktige lån i kredittmarkedet (sertifikatlån og obligasjonslån). Gjeldsporteføljen må̊ struktureres med årlige forfall slik at det på̊ låneporteføljen årlig nedbetales et beløp tilsvarende minimumsavdraget.