• Rabattsjekk gjør det enklere å følge loven om naturalytelser
Blogg:

Rabattsjekk gjør det enklere å følge loven om naturalytelser

20. august 2019

BDO Advokater har utviklet en rabattsjekk for å gjøre det enklere for deg som arbeidsgiver å etterleve regelverket. Rabattsjekken er gratis.  

1. januar 2019 ble det innført nye regler knyttet til skattemessig behandling av rabatter ansatte mottar fra arbeidsgiver og andre tredjeparter. Arbeidsgivers rapporteringsansvar er som følge av de nye reglene utvidet til også å gjelde fordeler mottatt fra tredjeparter.

Arbeidsgiver har nå ansvaret for innberetning, forskuddstrekk, betaling av AGA, mv. av alle skattepliktige fordeler den ansatte mottar som følge av arbeidsforholdet. 

 

Slik fungerer den nye «sjekken»

Rabattsjekken hjelper deg med å kartlegge hvilke vurderinger og tiltak som må gjennomføres. Svarene blir strukturert i form av en rapport. Her gis det generell informasjon og anbefalinger basert på dine svar. BDO Advokater kan bistå med en gjennomgang av rapporten og gi konkrete råd til hvordan virksomheten kan etablere gode interne rutiner og retningslinjer.

Rabattsjekken er avgrenset til å omfatte arbeidsgivers ansvar for håndtering og rapportering av ansattes rabatter. 

 

Ta rabattsjekken her!

 

Lær mer om reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser

BDO har gjennom flere blogginnlegg tatt for seg de nye reglene for innberetning, skatteplikt og arbeidsgiveravgift på naturalytelser. Vi har overordnet gått gjennom hva en naturalytelse er (ytelse i annet enn penger) og hvordan man skal fastsette fordelen (etter omsetningsverdi). Dette er bloggene: