1:
Blogg:

Reaksjoner fra europeiske bedrifter som følge av koronapandemien

13. juli 2020

Frode Midttun, Senior Manager Marked og Kommunikasjon |

 

BDO gjennomførte i mai/juni en undersøkelse blant 244 bedriftsledere i 8 europeiske land: Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, Norge, Spania og Storbritannia. Vi ønsket å finne ut hvilke umiddelbare tiltak bedriftsledere har gjennomført som en reaksjon på den globale pandemien. Vi har også kartlagt hvordan deres strategiske ambisjoner og operasjonelle prioriteringer har endret seg siden vår forrige undersøkelse for 6 måneder siden.

 

Begrense økonomiske skadevirkninger

Koronapandemien har snudd næringslivet på hodet. Nesten fire av ti bedriftsledere (39%) sier at den umiddelbare virkningen har vært stor eller alvorlig for deres virksomhet. De har hatt et betydelig inntektstap, og økonomien deres har blitt satt under stort press.

Imidlertid har ikke alle bedrifter lidd i samme grad. En av fem (20%) sier at de har vært i stand til å fortsette virksomheten som vanlig med minimale justeringer. 

Bedriftsledere har måttet ta en rekke tøffe beslutninger for å begrense økonomiske skadevirkninger. I første fase av krisen, har et flertall av de spurte (77%) reagert med oppfordring til ansatte om å arbeide hjemmefra, 30% har gjennomført midlertidige permitteringer eller redusert lønn, 28% har reforhandlet kontrakter med leverandører og 21% har stanset oppdrag/prosjekter midlertidig. Uten statlig støtte sier en av fem organisasjoner (20%) at de ville ha gått under.

 

Mer utfordrende forretningsklima

Å navigere i de utfordrende økonomiske forholdene fremover vil kreve at ledere bruker de kommende månedene på å bygge større økonomisk og operativ motstandskraft i virksomheten. Når organisasjoner komme ut av den umiddelbare krisen, så anerkjenner de at forretningsklimaet vil forbli utfordrende på kort sikt.

Mer enn halvparten (55 %) tror at forretningsklimaet i hele Europa vil forverres i løpet av de neste seks månedene, sammenlignet med bare 20 % som tror at ting vil forbedre seg.  Tilsvarende tror et lite flertall (52 %) at den økonomiske situasjonen i eget land vil forverres resten av året. Blant de mest pessimistiske om fremtiden er bedriftslederne fra Spania (68% forventer et forverret nasjonalt bilde), Tyskland (67%) og Storbritannia (63 %). 

Bare Norge bryter den negative trenden, med 33% som forventer en bedring i økonomiske forhold nasjonalt, sammenlignet med 27% som tror situasjonen vil forverres.

 

Kutter kostnader for å overleve og lykkes

Med en ny koronavirkelighet kommer nye strategiske prioriteringer. På spørsmål om deres fremtidige strategiske retning sier en tredjedel av europeiske bedriftsledere (31%) at de har endret sine strategiske ambisjoner som svar på pandemien. De er nå mer fokusert på økonomisk robusthet og stabilitet, snarere enn vekst. På spørsmål om hva som vil være viktig for månedene fremover, sier 92% at det å redusere overhead og andre kostnader vil være avgjørende for deres fremtidige overlevelse og suksess. 

 

Bygge motstandskraft ved å omfavne bærekraft

Halvparten av virksomhetene sier at koronakrisen ikke har påvirket tankene deres om bærekraft. Nesten en fjerdedel (23%) sier at miljømessig bærekraft vil bli viktigere for deres organisasjon for fremtiden. Bare 22 % sier at miljømessig bærekraft er blitt mindre viktig for organisasjonen deres i lys av korona. 

BDO er svært fornøyd med at prioriteringene rundt bærekraft ikke har endret seg i en tid da det er mye konkurrerende press som kjemper om oppmerksomhet fra bedriftsledere. Koronakrisen har ikke fjernet fokuset på den bærekraftige agenda.  

 

Omfavner nye måter å jobbe på

Som en umiddelbar respons på pandemien oppfordret et flertall av bedriftene sine
ansatte til å jobbe hjemmefra. Undersøkelsen til BDO viser at en fjerdedel (26%) gikk helt over til hjemmekontor, og ytterligere to tredjedeler (67%) innførte hjemmekontor for deler av ansattstaben.

Analysen bekrefter at denne trenden med nye måter å jobbe på sannsynligvis vil vedvare selv når den umiddelbare helserisikoen avtar. Mer enn halvparten (56 %) av bedriftslederne regner med at de vil ha flere som jobber hjemmefra i sin virksomhet, selv når restriksjonene er fjernet, enn før pandemien startet.

 

Nødvendig for bedriftsledere å ta raske beslutninger

Sammenlignet med tidligere kriser slo effektene av koronakrisen inn i løpet av kun få dager. Dette kan skyldes at vi først og fremst har å gjøre med en omfattende helsekrise, uten sammenligninger - og det har derfor blitt nødvendig for ledere å ta raske beslutninger.

Pandemien har spilt seg ut over flere faser. For det første måtte virksomheter reagere for å sikre deres kortsiktige overlevelse. Nå er det nødvendig med endringer for å bygge motstandskraft i løpet av månedene fremover - og samtidig er det nødvendig med en grunnleggende revurdering av strategi og forretningsmodeller for å realisere langsiktige vekstambisjoner. I en periode med store utfordringer og usikkerhet håper vi denne analysen vil kunne gi større innsikt om hvordan europeiske selskaper bygger opp motstandskraft for å dempe virkningen av pandemien og sikre en lysere fremtid for sine bedrifter.

Se rapport fra undersøkelsen her.