Blogg:

RPA: Teknologien som hjelper deg å øke kundetilfredsheten

14. oktober 2020

Illustrasjon av RPA-teknologi

RPA-teknologi hjelper deg å løse repetitive og tidskrevende oppgaver mer effektivt. På den måten får du mer tid til verdiskapende arbeid – og mer fornøyde kunder. 

 

Hva er RPA-teknologi og hvordan fungerer det?

RPA står for «robotisk prosessautomatisering», altså teknologi som forenkler og automatiserer hele eller deler av en prosess.  RPA har en enorm arbeidskapasitet og sparer bedrifter for store kostnader. Programvaren fungerer svært godt til gjennomføring av repetitive oppgaver basert på regelstyrte vurderinger, og logger seg inn i systemer og ekstraherer, lagrer, kalkulerer og analyserer data for deg. Automatiseringsteknologi utfører standardiserte arbeidsoppgaver raskere og med større nøyaktighet enn mennesker, og egner seg godt til håndtering av prosesser hvor dine ansatte i dag bruker mye tid på å flytte og behandle data uten å foreta skjønnsvurderinger.

 

Slik kommer dere i gang med RPA

BDOs tverrfaglige RPA-team består av både teknologer og økonomer. De har bistått i automatiseringsarbeidet hos en rekke virksomheter de siste årene. Vi har også tatt i bruk RPA-teknologi i BDOs eget regnskaps- og revisjonsarbeid. Automatisering har gitt solide resultater, både med tanke på effektivisering og tiden vi nå har til rådighet til arbeid som gir kundene våre merverdi. 

Mange er usikre på hvordan de starter arbeidet med å digitalisere prosessene i egen virksomhet. Et godt utgangspunkt er å kartlegge selskapets prosesser i et flytskjema. Hvilke ulike steg har disse prosessene? Hvordan flyttes data mellom ulike systemer? Og hvem er involvert i de ulike stegene i prosessen? Dere bør vurdere å automatisere prosesser som:

  1. Omfatter flere systemer som ikke er integrert med hverandre
  2. Består av repetitive oppgaver som i stor grad er regelstyrt og rutinepreget
  3. Data som benyttes i prosessen er digitale eller lar seg digitalisere
  4. Arbeidsvolumet er tilstrekkelig høyt til å forsvare en investering i RPA-teknologi

 

Denne prosesskartleggingen bør gjøres for alle de ulike virksomhetsområdene i virksomheten din, som kundeservice, rapportering, regnskap og lønn. Kartleggingen bør utføres i samarbeid med ressurser med god kjennskap og oversikt over gangen i de ulike prosessene. Når kartleggingsjobben er gjennomført, er tiden inne for å involvere RPA-kompetanse. Gjennom en tverrfaglig tilnærming etablerer du i samarbeid med RPA-teamet en felles forståelse for hvilke muligheter og utfordringer som ligger i automatiseringen av spesifikke prosesser i nettopp ditt selskap. Dette sikrer at ledelsen har tilstrekkelig beslutningsgrunnlag til å ta stilling til den potensielle verdien av å automatisere, kostnadsbildet og potensielle risikofaktorer.

 

Øker leveransedyktigheten din

En vellykket implementering av RPA-teknologi sikrer at prosesser utføres raskere, samtidig som kostnadene reduseres og dine ansattes tid frigjøres.  

Programvaren kan i teorien utføre oppgaver 24 timer i døgnet, hver dag hele året. Utfordringer med flaskehalser elimineres, samtidig som leveransedyktigheten din øker.

En effektiv samhandling mellom robot og menneske reduserer også risikoen for feil, samtidig som prosessdokumentasjon standardiseres. Dette gjør det enklere å feilsøke dersom eventuelle feil likevel skulle oppstå.

 

Vil du lære mer om hvordan din bedrift kan dra nytte av RPA, og hvordan vi kan bistå dere i arbeidet? BDO har både prosess- og teknologikompetanse, og bistår gjerne i kartleggingen av muligheter og eventuelt videre arbeid med utvikling og implementering.

 

Spørsmål eller ønsker du å snakke med en av våre regnskapsførere? Ta kontakt med oss her.

 

Du finner oss over hele Norge, blant annet i Oslo, Trondheim og Bergen. Full oversikt over våre 74 kontorer ser du her.