• Sånn skal merverdiavgiften på e-handel kreves inn
Blogg:

Sånn skal merverdiavgiften på e-handel kreves inn

27. februar 2020

Helene Hval, Senior Manager, BDO Advokater |

350 kroners-grensen på avgiftsfri innførsel forsvinner helt fra 1. april 2020. Dette er måten de utenlandske tilbyderne må løse det.

Fra 1. januar i år forsvant muligheten til å importere næringsmidler (mat og drikke) avgiftsfritt, og fra 1. april vil 350 kroners-grensen forsvinne for alle andre varer også. Det betyr at utenlandske leverandører og tilbydere (nettplattformer og lignende), som selger varer med lav verdi (under 3000 kr), må kreve inn merverdiavgift på salg til privatpersoner i Norge. Dette skal de gjøre ved å registrere seg i VOEC-systemet (VAT on E-commerce).

Denne løsningen eksisterer allerede i dag for salg av elektroniske tjenester (VOES – VAT on electronic services). Om utenlandske selgere og markedsplasser allerede er registrert i denne løsningen, kan de benytte sin eksisterende registrering til å rapportere og betale MVA på varer med lav verdi.

 

Utenlandske tilbydere har to valg

Utenlandske firmaer kan velge å registrere seg i det norske merverdiavgiftssystemet, dersom de oppfyller de kravene som gjelder for dette. Da må blant annet omsetningen overstige 50 000kr i løpet av en 12 måneders periode, og den utenlandske selgeren må ha tilrettelagt for det norske markedet ved f.eks. at man kan betale i NOK, til et norsk kontonummer, at nettsiden vises på norsk eller har et .no domene.

Alternativet er å registrere seg i VOEC-systemet i Altinn. Her vil det ikke være behov for norsk fødselsnummer eller D-nummer for å kunne opprette en bruker, og all informasjon er gitt på engelsk. Det kreves kun navn, epostadresse og et selvvalgt passord for å kunne opprette en bruker.

 

Varene må merkes

VOEC-brukeren må merke sendingene til norske forbrukere med et VOEC-identifikasjonsnummer som man får tildelt ved registrering. Siden MVA allerede har blitt lagt på kjøpet av varen, blir det ikke krevd inn MVA på VOEC-varer ved grensepassering.

VOEC-brukeren må også merke sendingen med relevant informasjon som sikrer korrekt tollbehandling. Dette kan for eksempel være innholdet i pakken, inkludert verdi, beskrivelse og mengde.

 

MVA-rapportering for VOEC-brukere

MVA må rapporteres og betales hvert kvartal til norske skattemyndigheter, og hver VOEC-rapportering dekker et kvartal som starter 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Fristen for å sende inn oppgaver og betale er 20 dager etter kvartalets utløp.

 

Kun for varer under 3000 kr

VOEC gjelder kun for varer under 3000 kr. Det gjelder heller ikke for næringsmidler eller varer som er særavgiftsbelagt. For denne typen varer vil man måtte gjøre en ordinær fortolling. Dette gjør som regel fraktselskapet for deg, og tar et fortollingsgebyr i tillegg til de avgiftene som må betales.

 

Det vil bli en overgangsordning

Skatteetaten har informert om at de vil innføre ytterligere forenklinger for nettbutikker og markedsplasser i en overgangsperiode, for å lette implementeringen av den nye ordningen vil Norge. Disse overgangsbestemmelsene vil bidra til gradvis å integrere alle nettbutikker og e-markedsplasser i VOEC-systemet. Blant annet vil varer med en verdi under 350 kroner ikke bli stoppet og sjekket i denne overgangsperioden, for å unngå problemet med opphoping av pakker på grensen.

Du kan også lese mer om Merverdiavgift på e-handel (VOEC) på Skatteetaten sine nettsider.