• Seks grep virksomheter bør ta for å møte nye krav til varsling
Blogg:

Seks grep virksomheter bør ta for å møte nye krav til varsling

28. januar 2020

Reglene i Arbeidsmiljøloven om varsling ble endret ved nyttår. Det betyr at norske virksomheter må se gjennom sine rutiner.

 

1.    Har virksomheten skriftlige rutiner for varsling?

Arbeidsmiljøloven krever at virksomheter med minst fem ansatte må utarbeide skriftlige varslingsrutiner. Rutinene skal utarbeides i samråd med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

 

2.    Hva er fordelen med gode varslingsrutiner?

En varslingsordning kan skape et tryggere arbeidsmiljø hvor utfordringer løftes internt. Dette kan bidra til å beholde nøkkelpersoner og minimere omdømmerisiko ved kritikkverdige forhold.

 

3.    Er det åpenhet og god kommunikasjon i virksomheten?

Det er arbeidsgivers ansvar å fremme ytringsfrihet og åpen kommunikasjon på arbeidsplassen. Det skal være trygt å varsle. Varslere skal ikke risikere å bli møtt med gjengjeldelser.

 

4.    Er det lagt til rette for at ansatte kan varsle?

En velfungerende og effektiv varslingsordning skaper tillit, og gir den som varsler trygghet om at det kritikkverdige forholdet blir fulgt opp.

 

5.    Har de ansatte kjennskap til varslingsrutinene?

Virksomhetens varslingsordning må gjøres kjent for de som kan bruke den. Brukerne må få tilstrekkelig informasjon om virksomhetens rutiner for at de skal kjenne seg trygge med å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

 

6.    Trenger bedriften en ekstern varslingskanal?

En ekstern varslingskanal kan bidra til å sikre objektivitet og muliggjør ivaretakelse av varslers anonymitet. Ved oppfølging av varslingssaker kan en ekstern part bistå med å sikre god saksgang og rådgi virksomheten i relevante problemstillinger.


Trenger du eller din virksomhet hjelp med å gjennomføre dette? Ta kontakt med BDO Compliance og gransking på [email protected] for ytterligere informasjon om etablering og drift av ekstern varslingstjeneste. 

Les vår blogg om endringene i Arbeidsmiljøloven her.

Husk også workshop om varsling, som er i Oslo 27. februar. Meld deg på her.