Blogg:

6 tips for en god bærekraftsrapport

26. oktober 2020

Mari Ziesler Andenæs , Leder for bærekraftsrapportering |

Bilde av to personer som diskuterer

Syv av ti nordmenn klarer ikke å nevne hvilken bedrift som er Norges mest bærekraftige. Dette kan ha sammenheng med hvordan bedriftene kommuniserer nettopp bærekraft. Her er seks grunnleggende tips for å lage en god og troverdig bærekraftsrapport.

For tredje året på rad har The Governance Group analysert og rangert bærekraftsrapporteringen til de 100 største selskapene på Oslo Børs. Analysene viser at mange selskaper har forbedret sin bærekraftsrapportering og at bærekraft har blitt mindre støy og mer substans. Samtidig viser en undersøkelse utført av Opinion i 2020 at syv av ti nordmenn ikke klarer å si hvem de mener er Norges mest bærekraftige bedrift. Det kan tyde på at det bærekraftsarbeidet som faktisk skjer i bedrifter i dag, er underkommunisert. God og troverdig bærekraftsrapportering kan være avgjørende for å lukke dette gapet. 

Bærekraft står på agendaen i styrerom og ledergruppesamlinger. Det blir mer og mer viktig i prosesser knyttet til finansiering og anbudskonkurranser, og bedriftenes ansatte forventer at deres arbeidsgiver har bærekraft på agendaen. Ingen ønsker å være dårligst i klassen, og tilbudet og markedsføringen av bærekraftige produkter, tjenester og virksomheter har eskalert de siste årene. En balansert bærekraftsrapportering hvor fokuset ikke bare er på hva virksomheten gjør bra i dag, men også de områdene de må jobbe med å redusere - eller gå helt bort i fra - vil være med å redusere faren for grønnvasking.  

 

6 tips for en god bærekraftsrapport

Når bedrifter i dag setter seg ned for å utarbeide strategi, handlingsplaner og nødvendige risikovurderinger, bør bærekraft være et gjennomgående tema. Da er det også viktig å gjennomføre prestasjonsmålinger og rapportering for å sikre bindeleddet mellom bærekraftstrategien og handling. 

Organisasjonen Global Reporting Initiative (GRI) har satt en internasjonalt anerkjent og utbredt standard for bærekraftsrapportering og utarbeidet ti prinsipper knyttet til innhold og kvalitet i rapporteringen. Disse prinsippene er et fint utgangspunkt for diskusjon når din virksomhet skal diskutere innholdet i bærekraftsrapportering. 

 

Kartlegg interessentene 

Definer hvem som blir påvirket av din virksomhets aktiviteter, produkter eller tjenester eller hvem som kan påvirke implementeringen av din virksomhets strategier eller måloppnåelser. Hvilken dialog har dere med deres interessenter og hvordan responderer dere på interessentenes forventninger?

 

Sett bærekraftsarbeidet deres i en kontekst

Det handler om å synliggjøre din virksomhets bidrag til et mer bærekraftig samfunn og se din virksomhets bidrag i et større bilde. Dette gjøres ofte ved å knytte bærekraftstrategien opp mot FNs bærekraftsmål.

 

Vær tydelig på hvor bedriften deres har en påvirkningskraft

Analyser hvilke områder som defineres som vesentlig – hvor har bedriften deres påvirkningskraft, negativ så vel som positiv. En slik vesentlighetsanalyse henger tett sammen med interessentdialogen deres da det er dere sammen som kan definere hvor virksomheten deres har mulighet til å påvirke.

 

Sørg for at det dere rapporterer er presist, balansert og sammenlignbart

Dette handler om at informasjonen i bærekraftsrapporteringen din skal være nøyaktig og at positive og negative forhold blir adressert på en balansert måte. Videre øker troverdigheten på rapporten om informasjonen er sammenlignbar ved at dere kan si noe om en trend og sammenligne mot andre virksomheter i din bransje / ditt område.

 

Skriv på en forståelig måte

En bærekraftsrapport bør være skrevet på en slik måte at den er forståelig for alle dine interessenter. En liten tommelfingerregel er at som utgangspunkt skal en 10-åring forstå rapporten.

 

Pass på at informasjonen i rapporten er rettidig og pålitelig

Informasjonen i bærekraftsrapporten skal være til å stole på og fersk nok til at den er egnet til å påvirke avgjørelser hos interessentene. For å styrke påliteligheten velger stadig flere virksomheter å få sine rapporter attestert av en ekstern revisor. Vi forventer også at myndighetene vil stille strengere krav til tredjepartsgodkjenning fremover.

 

Er du nysgjerrig på bærekraftsrapportering eller andre måter å jobbe med bærekraftig utvikling på? Les mer bærekraftsrapportering her og bærekraftig utvikling her.