1:
  • Skattedirektoratet endrer oppfatning - kjøpeutbytte er også en naturalytelse
Blogg:

Skattedirektoratet endrer oppfatning - kjøpeutbytte er også en naturalytelse

02. oktober 2019

Skattedirektoratets veiledning til de nye reglene om naturalytelser som ble publisert 6. mai i år inneholdt også en rekke spørsmål og svar knyttet til konkrete tilfeller. Blant annet ble det fra Skattedirektoratet uttalt at kjøpeutbytte som gis som en tilbakebetaling av en prosentandel av samlet kjøpesum til medlemmer eller ansatte i en virksomhet skulle behandles som en kontant ytelse i skattemessig sammenheng og ikke som en naturalytelse.

Dette innebærer at ansattes kjøp av varer hos arbeidsgiver som utbetaler rabatten som kjøpeutbytte i ettertid, ikke kan anses som personalrabatt  fordi det dreier seg om en kontant ytelse. Personalrabatt må ytes på det  tidspunktet varekjøpet skjer, slik at den ansatte mottar fordelen ved å kjøpe varen til redusert pris.

Vi i BDO og flere andre rådgivere i bransjen har tatt dette opp med Skattedirektoratet og anført at kjøpeutbytte i realiteten er en rabatt på varene, selv om den ytes i ettertid som tilbakebetaling av en prosentandel av samlet kjøpesum.  

Nå har Skattedirektoratet vurdert spørsmålet på nytt og kommet til at kjøpeutbytte som medlemmer eller  ansatte mottar fra arbeidsgiver likevel skal anses som naturalytelse i skattemessig sammenheng. Når tilknytningskravet er oppfylt gjennom ansettelsesforhold, vil kjøpeutbytte som mottas på ansattes kjøp være personalrabatt.

Ved verdsettelsen av fordelen for ansatte vil sammenligningsgrunnlaget være den rabatten ordinært medlemskap gir dersom medlemskapet er allment tilgjengelig.

Skattedirektoratet vil snart publisere dette gjennom en oppdatering av Veilederen.

Det er gledelig å konstatere at fornuften også kan seire hos skattemyndighetene.