1:
Blogg:

Slik velger du regnskapsfører

25. august 2020

Rune Løvdal, avdelingsleder regnskap i Stavanger |

Illustrasjon av regnskapsfører og kunde

Hva skal du se etter og, ikke minst, hva kan du forvente i jakten på den beste regnskapsføreren? En undersøkelse viser at de to viktigste parameterne for kundetilfredshet er pris og geografisk nærhet. Her er det du bør tenke på ved valg av regnskapsfører.

 «Jeg kan bytte ut ektefellen, men ikke regnskapsføreren min», var et vanlig utrykk blant bedriftseiere før i tiden. I dag er ikke lojaliteten til bank, forsikringsselskap og regnskapsfører hva den en gang var. Å skifte har blitt langt enklere og kanskje også mer fristende ettersom konkurransen har blitt hardere og tilbyderne flere. Å bytte regnskapsfører er sjelden målet i seg selv, men oppleves nok heller som en dyd av nødvendighet fordi noe ikke fungerer som forventet. Målet for de fleste er fortsatt å finne en fast samarbeidspartner, som stadig viser seg å fortjene tillit og lojalitet.

I undersøkelsen fra UiT er som nevnt de to viktigste parameterne for kundetilfredshet i regnskapsbransjen pris og geografisk nærhet. Undersøkelsen påpeker samtidig at kundetilfredshet i seg selv ikke er nok til å forvente lojalitet. Kvalitet og leverandørens omdømme spiller også en viktig rolle.

 

Pris

Regnskaps- og revisjonstjenester effektiviseres stadig gjennom digitalisering av prosesser. For å være konkurransedyktige, må leverandørene henge med på utviklingen og fokusere på å utnytte de nye mulighetene til å optimalisere løsningene de tilbyr deg.

Fokus på å redusere antallet manuelle oppgaver kan redusere kostnadene på tjenestene regnskapsføreren leverer til deg. Det frigjør også tid som heller kan brukes på verdiskapende arbeid, som tilfører bedriften din merverdi. For noen kunder er det her de virkelig store gevinstene ligger.

Riktig fordeling av oppgaver mellom kunden og regnskapskontor, for å få best mulig flyt i prosessene, er viktig. Moderne skybaserte ERP-systemer gir helt nye muligheter til fleksibel arbeidsdeling og dermed rom for betydelige besparelser.

 

Geografisk nærhet

Tidligere var nærhet det samme som at det måtte være enkelt å stikke innom med bilagspermene, og kanskje få seg en kopp kaffe og en prat i samme slengen. Nå kommer bilagene inn automatisk via epost eller EHF, og rapporter og nøkkeltall ligger tilgjengelig i systemet i samme øyeblikk som bilagene er behandlet. Produksjon av regnskap og lønnsslipper kan faktisk skje hvor som helst, så lenge alt er digitalt.

Behovet for nærhet og tilgjengelighet er imidlertid minst like stort som før. Å sette ut regnskapet betyr for mange bedrifter at de kjøper tjenesten økonomisjef fremfor å ansette en. Nærhet til egen økonomisjef er selvsagt avgjørende for at samarbeidet skal fungere optimalt. Mye kommunikasjon kan skje via epost, telefon eller videomøter, men vi i BDO mener at både nærhet og kjennskap lokalmarkedet, og mulighet til å møte regnskapsføreren din, enten i dine eller våre lokaler, er viktig.

 

Kvalitet

Pålitelighet og nøyaktighet

Et minimumskrav for god økonomistyring er at tallene som rapporteres faktisk stemmer, og at avtalte og offentlige frister overholdes. Det burde være en selvfølgelighet, men realiteten er ofte en annen. Det er riktignok menneskelig å gjøre feil, men du bør kunne forvente at regnskapsføreren din har gode systemer og rutiner for å sikre både presisjon i arbeidet som utføres, og at kvaliteten opprettholdes ved sykdom, ferieavvikling eller ved et eventuelt skifte av kontaktperson.

Rask service og respons

Forventningsavklaring sikrer at du og regnskapsføreren din har samme oppfatning av hva som forventes med tanke på servicenivå og responstid. Noen ønsker løpende og daglig dialog, mens andre har behov for ett fast møte i forbindelse med periodeavslutningen. Uansett avtalt hyppighet og responstid bør du kunne forvente at leverandørens ansatte møter deg med vennlighet, interesse og vilje til å hjelpe deg når du har behov for det.

Kompetanse på system og prosesser

De færreste bedrifter har oversikt over alle mulighetene den raske utviklingen innen ERP- og IT-systemer gir. Automatisering og integrasjonsmuligheter gir store muligheter for lavere kostnader og bedre styring. Det som skjer i ERP-systemet ender til slutt i regnskapet. En samarbeidspartner med både økonomi- og IT-kompetanse, og nærhet og forståelse for deg og din bedrifts prosesser, gir ofte mer presis rådgiving og støtte enn du kan forvente om du velger en ren systemleverandør.

Faglig solid

Det er krevende å holde seg oppdatert på alt som finnes av lover og regler, og sikre at du utnytter mulighetene og unngår feilene som knytter seg til disse. Det er vanlig at regnskapsføreren din er faglig ansvarlig for økonomistyringen i din bedrift. Da er det en forutsetning at hun eller han har tilstrekkelig oversikt til å oppdage eventuelle varsellamper, og har tilgang på bistand fra eksperter spisskompetanse de gangene det viser seg å være nødvendig for å sikre deg de beste resultatene.

Når du overlater ansvaret for regnskap- og lønnstjenestene til en leverandør, er det avgjørende at leverandørens ansatte er proaktive og på eget initiativ løfter aktuelle problemstillinger og forslag for å støtte deg best mulig.

 

Omdømme

Som nevnt innledningsvis, er kunder mer lojal overfor leverandører som et godt renomme i markedet. Et godt omdømme må fortjenes, og er tett knyttet til leveransekvaliteten og det å ha fornøyde kunder over tid. Men også lokalt engasjement, i form av å støtte opp om organisasjoner og lokalt næringsliv på mer ideell basis, påvirker en regnskapsførers omdømme. I tillegg til fornøyde referansekunder, bør du kunne forvente at regnskapsføreren din er opptatt av bærekraftig forretningsførsel og har et tydelig miljøperspektiv.  

 

Spørsmål eller ønsker du å snakke med en av våre regnskapsførere? Ta kontakt med oss her.

 

Du kan lese mer om BDO og våre regnskapstjenester her. Artikkelforfatteren hører til ved vårt Stavanger-kontor, men du finner hele 74 BDO-kontor rundt om i Norge. En full oversikt over alle kontorer finner du her.