• Slutt på papirsøknader ved elektronisk omberegning av tolldeklarasjoner
Blogg:

Slutt på papirsøknader ved elektronisk omberegning av tolldeklarasjoner

26. mars 2019

Helene Hval, Senior Manager, BDO Advokater |

Fra 1. april vil Tolletaten returnere søknader om korrigering av tolldeklarasjoner de mottar på e-post og papir med beskjed om å søke via Altinn.

Skjemaet har vært tilgjengelig i Altinn siden 1. januar i år, der bedrifter som ikke har tillatelse til elektronisk omberegning i TVINN, har kunnet søke direkte i Altinn når de skal korrigere inn- og utførselsdeklarasjoner.

Det nye skjemaet må fylles ut av bedriften eller deres representant i Altinn og ved å velge årsak til omberegning/korrigering genereres en beskjed om å legge ved anbefalt dokumentasjon for saksbehandlingen. Utfyllingen krever at man har rollekrav: Regnskapsmedarbeider i Altinn. Den utfylte søknaden og nødvendige dokumentasjon sendes fra Altinn til Tolletaten, og blir automatisk registrert i Tolletatens saksbehandlingssystem.

Ett skjema kan omfatte flere deklarasjoner dersom det gjelder samme bedrift og samme årsak.

 

Disse kan benytte skjemaet

Alle eksportører, importører og deres representanter (transportører/speditører mv.) kan benytte skjemaet for å korrigere inn- og utførselsdeklarasjoner. Bedrifter som har tillatelse til elektronisk omberegning skal gjøre dette selv i TVINN som tidligere.
 

Skjemaet gjelder ikke for:
•    Refusjon av særavgifter i forbindelse med gjenutførsel
•    Refusjon av særavgifter i forbindelse med avgiftsfri bruk
•    Refusjon av merverdiavgift i forbindelse med gjenutførsel til firmaer som ikke er registrert for merverdiavgift.

Dersom bedriften ønsker refusjon i ovennevnte tilfeller, må de kontakte Skatteetaten.

Privatpersoner kan ikke bruke det nye skjemaet, men kan søke via skjema for tilbakebetaling på toll.no

Ta gjerne kontakt med BDO sine tolleksperter for bistand, som har bred erfaring med søknadsprosessene hos både tolletaten og skatteetaten.