1:
  • Stor forskjell på øst og vest i bygg- og anleggsbransjen
Blogg:

Stor forskjell på øst og vest i bygg- og anleggsbransjen

23. november 2018

Frode Midttun, Markeds- og kommunikasjonssjef Rogaland |

BDO sin ferske bransjeanalyse for bygg, anlegg og næringseiendom viser at det er store regionale forskjeller i vekst og lønnsomhet. Analysen av den økonomiske utviklingen i Norges ulike regioner de siste ti årene, viser at lønnsomheten var bedre i øst enn i vest.
  

BDO har i høst gjennomført en omfattende bransjeanalyse for å få større innsikt i og forståelse av bygg- og anleggsbransjen, samt næringseiendom. Analysen involverer ca. 12.000 selskaper i Norge, hvorav 2.066 av dem er kategorisert og analysert for å få en bedre innsikt. Dette gjelder innsikt i lønnsomhet, vekst, konkurranse, struktur og forventninger til fremtiden. Her finner du grunnlagsdata for analysen. 

 

Stor regionanalyse

BDO har i selve analysen tatt med selskaper i bransjen med en årlig omsetning over 50 mnok. (2066 selskaper). Disse står for 80 % av den totale omsetningen i bransjen. Dette har vi gjort gjennom en analyse av disse selskapene i følgende regioner;

 

  • Stor-Oslo (Oslo og Akershus) – 643 selskaper – 21 % markedsandel – oms. 163 mrd.
  • Sør-Vestlandet (Rogaland) – 242 selskaper – 8 % markedsandel – oms. 42 mrd.
  • Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane) – 243 selskaper – 12 % markedsandel – oms. 61 mrd.
  • Innlandet (Hedmark og Oppland) – 129 selskaper – 9 % markedsandel – oms. 31 mrd. 
  • Østfold – 114 selskaper – 6 % - oms. 26 mrd.
  • Vestfold-Telemark – 157 selskaper – 9 % markedsandel – oms. 35 mrd.
  • Midt-Nord (Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark) – 417 selskaper – 21 % markedsandel – oms. 107 mrd.
  • Buskerud – 58 selskaper – 7 % markedsandel – 34 mrd. oms.
  • Sørlandet – 32 selskaper – 7 % markedsandel – 28 mrd. oms.


Stor forskjell på øst og vest


BDO har analysert den økonomiske utviklingen i Norges ulike regioner de siste ti årene, og det er store regionale forskjeller i vekst og lønnsomhet i denne perioden. Det som kanskje overrasket oss mest var at lønnsomheten var bedre i øst enn i vest.

Finanskrisen i 2008 er tydelig i tall for vekst og lønnsomhet over hele landet. I 2009 falt omsetningen i bygg- og anleggsbransjen med nesten 10 % (alle selskaper i analysen). Marginfall i perioden 2009-2011 var også landsdekkende, men i Vest var det både brattere og kortere. Når oljeprisen falt i 2012 gav naturligvis dette størst effekt i Vest.

BDO har fokusert på å analysere effekten av disse krisene. Over hele analyseperioden ser vi en trend hvor volatiliteten er sterkere i Vest enn i Øst. Dette var ventet, da vår hypotese var at industrien på Vestlandskysten, som i større grad er råvarebasert, er mer utsatt for svingninger.

Det som derimot overrasket var at lønnsomheten, målt ved egenkapitalavkastningen, var betydelig bedre i øst enn i vest. Sammenligner man bransjen i øst og vest, eksklusive eiendomsselskaper, ser vi at Østlandet har en gjennomsnittlig egenkapitalavkastning over 10 år som er hele 4 % høyere enn for Vestlandet i samme periode.

 

Sterkest vekst i Oslo, Akershus og Agder


Det er generelt store regionale forskjeller når det gjelder vekst, lønnsomhet siste år og det historiske snittet for lønnsomhet:

•    Oslo og Akershus og Agder hadde den sterkeste veksten i 2017. 
•    Driftsmarginene var best i Innlandet
•    Oslo og Akershus, Innlandet og Østfold leverer alle god avkastning

Når det gjelder lønnsomhet har markedet på Innlandet hatt et godt år. Driftsmarginen er høyest i landet, og avkastningen på egenkapitalen er også høyest i landet. Både Oslo og Akershus, Innlandet og Østfold leverer gode tall på avkastning.

 

Stabile markeder gir best lønnsomhet


Markedene som har opplevd store svingninger de siste årene sliter med lave marginer og lav lønnsomhet. Med høyere oljepris, sterk statlig aktivitet, sterk tro på bedre markeder og avslutning av ulønnsomme prosjekter, forventer både BDO og bransjen et sterkere og mer lønnsomt marked, også i vest, i 2018 og 2019.

 

Formålet med bransjeanalysen

BDO ønsker å bidra til en større forståelse av en svært viktig bransje for landet. Det er i alles interesse at vi har en bygg- og anleggsbransje som ligger i forkant av utviklingen, og som er i stand til å møte dagens og morgendagens utfordringer. BDO vil derfor dele funnene i bransjeanalysen med våre kunder som beslutningsgrunnlag og verktøy for benchmarking. Bransjerapporten finner du her.


Tilgang til bransjeanalysen

BDO har valgt å legge ut grunndataene som ligger til grunn for analysen på vår nettside. Ved bruk av moderne teknologi har vi satt sammen og visualisert dataene og etablert enkle filtre slik at du kan finne de dataene som interesserer deg og din bedrift. Dataene oppdateres fortløpende og analysene er dynamiske. 

Ønsker du å diskutere bransjeanalysen ta kontakt med partner Rådgivning Thomas Lidsheim, [email protected], eller partner Revisjon Henning Dalsegg, [email protected].