Blogg:

Utkjøring av varer til kunder - hvordan dokumentere?

19. mars 2020

Jan Terje Kaaby , Senior Manager - Fagavdelingen |

 

I forbindelse med korona-epidemien, kan varer som kjøres ut til kunder registreres på kassasystemet på forretningsstedet på vanlig måte, selv om betaling ikke skjer før ved levering hos kunden. 

 

Økt behov for utkjøring av varer 

Korona-epidemien gjør at flere virksomheter enn før kjører ut varer til kundene, i stedet for at kundene oppsøker forretningsstedet for å handle. 

Betaling for varene kan for eksempel skje ved bruk av Vipps, slik at det ikke er nødvendig med et fysisk møte mellom selger og kjøper. På denne måten reduseres smittefaren. 

 

Dokumentasjon av salgene  

Utgangspunktet er at selger skal ha med et kassasystem ut til kunden, for å registrere kontantsalget fortløpende når levering og betaling skjer.  

Skatteetaten har imidlertid hele tiden akseptert løsninger hvor salget i stedet registreres i kassasystemet på forretningsstedet, samtidig med at varen bringes ut for levering. Salgskvitteringen må skrives ut og bringes med til kunden. Riktig betalingsmiddel må registreres i kassasystemet før salgskvitteringen skrives ut. Det må videre etableres et system for å dokumentere hvor stor del av det registrerte salget som til enhver tid ikke er levert og betalt. Dette kan gjøres ved at dokumentasjon for utkjørte og ubetalte varer, for eksempel ordresedler eller kjøresedler, oppbevares separat. 

 

Kan bruke forenklede løsninger 

Etter utbruddet av Korona-viruset har mange foretak som ikke tidligere kjørte ut varer til kundene, ønsket eller sett seg nødt til å starte med slik utkjøring. Skatteetaten ser det er behov for å iverksette hurtige løsninger og at ikke alle foretak har mulighet for å tilrettelegge den tekniske løsningen i kassasystemet i takt med dette. 

Skatteetaten har derfor kommet med en uttalelse hvor de sier at en midlertidig løsning med registrering i kassasystemet som ordinært kontantsalg er akseptabel, til foretaket får tilrettelagt kassasystemet. I tilfeller hvor det aktuelle betalingsmiddelet ikke har vært benyttet av foretaket tidligere, og derfor ikke er lagt inn i kassasystemet, kreves det etter dette ikke at riktig betalingsmiddel registreres på kassasystemet før salgskvitteringen skrives ut og bringes med til kunden. Kontantsalget kan registreres i kassasystemet for eksempel ved bruk av «kredittsalgsmodulen» eller lignende. 

Det er viktig at kontantsalget, inkludert betalingene som skjer ved bruk av for eksempel Vipps, avstemmes. Det kan ifølge skatteetaten for eksempel gjøres ved at foretaket oppbevarer kopier av salgskvitteringene for salg som betales med Vipps. Kvitteringskopiene, sammen med oversikt over mottatte innbetalinger på Vipps, kan brukes til avstemming av salget i forbindelse med dagsoppgjøret. 

Se også vår samleside om korona her.