• Viktigheten av sikkerhet på reise
Blogg:

Viktigheten av sikkerhet på reise

21. mars 2019

Ofte hører vi at de fleste ulykker skjer i hjemmet. Det er en sannhet med modifikasjoner og til tider meget store sådan. Det vil si at selv om de fleste ulykker skjer i hjemmet, vil nok de hendelsene med aller størst konsekvens skje utenfor hjemmet.

I de siste 12 månedene har vi sett en rekke hendelser som har synliggjort farene og risikoen som er forbundet med reiser. Det kan dreie seg om alt fra fysiske hendelser til hendelser som skjer i det digitale rom. Det ser dessverre ikke ut som vi nordmenn er helt klare over hvilke typer risiko som kan være forbundet med reisevirksomhet.

Det er ikke så veldig overraskende. Vi bor i det hjørnet av verden hvor tillit er et nøkkelord. Samtlige undersøkelser viser at Norge er blant de landene i verden hvor tillit mellom individer, og tillit til staten, er høyest. Flere forskningsrapporter viser at det er denne tilliten som gir oss økonomisk utvikling og fremgang. 

Tillit kan også by på ulemper.

Som alt annet medfører også tillit noen ulemper, om man skal bruke det ordet. En av disse ulempene er at vi får et mer avslappet forhold til de farer som måtte finnes der ute, noe som resulterer i at vi muligens ikke tar alle de forhåndsregler som er nødvendig - både i vår interaksjon med medmennesker, og ikke minst i hvordan vi bruker våre bærbare medier.

Mangelen på forhåndsregler resulterer ofte i at vi legger gir fra oss viktig informasjon, både om oss selv og om våre virksomheter, hos mulige trusselaktører. Dette er informasjon som enkelt kan anvendes av en trusselaktør for å påvirke oss på en uønsket måte.

Et konkret eksempel er å medbringe tjenestetelefon eller PC på reise til utsatte land. Det er selvfølgelig flere faktorer som spiller inn på hvordan uønskede hendelser kan oppstå, men at risikoen øker betydelig bør det være liten tvil om.

Årvåkenhet er viktig også på reise.

Der hvor vi ofte er villige til å bruke tusenvis av kroner på å få på plass alarmsystemer i våre hus, og sikre vår digitale informasjon her hjemme, er vi muligens mindre årvåken på det som finnes der ute i den store verden.

En ting er sikkert,dersom vi ikke utviser tilstrekkelig grad av årvåkenhet  det som skjer rundt oss når vi er på reiser, kan det fort innebære en kostbar og lite hyggelig overraskelse. Dette gjelder alt fra hvilke trådløse nettverk vi kobler oss på, til hvem vi velger å dele informasjon med.